2020 tarihine kadar akredite edildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, MÜDEK tarafından 30 Eylül 2020 tarihine kadar akredite edildi.

2020 tarihine kadar akredite edildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye'de Mühendislik Programları alanında akreditasyon vermeye tek yetkili kuruluş olan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDEK tarafından 30 Eylül 2020 tarihine kadar akredite edildi. Daha önce de 5 yıllığına MÜDEK tarafından yapılan bu akreditasyon, eğitim programımızın ulusal kalite yeterlilik standartlarına uygunluğu ve kalite güvencesini ifade etmektedir.

Akredite olan bölüm mezunlarımıza, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı "EUR-ACE Etiketi" alma hakkı da verilmiştir. EUR-ACE, Mühendislik eğitim programları akreditasyonu için belirli standartları barındıran bir standartlar kümesidir. Bu eğitim standartlarına ulaşan mühendislik programlarına bu etiket verilmektedir.

MÜDEK’in uluslararası tanınmışlığı dikkate alındığında, bu akreditasyon,  GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ulusal ve uluslararası kalite yeterlilik standartlarına uygunluğunun göstergesidir. Bölümümüz eğitim ve öğretim çalışmalarına ve mezunlarımızın kalitesine büyük katkı sağlayan akreditasyonla kalitemiz her geçen yıl artmaktadır. Öğrencilerimizin aldığı diplomalar da bu sayede uluslararası alanda geçerlilik kazanıyor. Eğitimde kaliteyi sürekli arttırmak ve bu konuda evrensel standartları sağlamak için akreditasyonu çok önemsemekteyiz.

MÜDEK Akreditasyonu/EUR-ACE etiketi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz ve mezunlarımız için bütün dünyada aşağıdaki imkanları sağlayacaktır:

  • EUR-ACE etiketine sahip programın yüksek Avrupa standartlarını ve uluslararası standartları karşıladığını güvence altına alması ve Avrupa'da işverenler tarafından tanınıyor olması,
  • Diğer yükseköğrenim kurumlarında sunulan, EUR-ACE etiketine sahip yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruyu kolaylaştırması,
  • Mühendislik mesleğinin düzenlemelere tabi olduğu ülkelerde, EUR-ACE etiketli programların kayıtlı veya yeminli mühendis olabilmek için zorunlu olan eğitim gereksinimlerini karşılaması,
  • Mesleki Yeterliliklerin Tanınmasına Dair AB Direktifi tarafından teşvik olarak EUR-ACE etiketinin lisansüstü hareketliliğini kolaylaştırması,
  • EUR-ACE etiketinin FEANI (EuropeanFederation of NatinonalEngineeringAssosication: Ulusal Mühendislik Birlikleri Avrupa Federasyonu) tarafından 'Profesyonel Kart' alabilmek için eğitim standardı olarak kabul ediliyor olması,
  • FEANI'nin, EUR-ACE etiketine sahip programları EurIngünvanı için aranan eğitim gereksinimlerini sıralayan rehbere otomatik olarak dahil ediyor olması.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü BaşkanıProf.Dr.MedeniMaskan, “Bölümümüz, sahip olduğu akademik ve idari personel nicelik ve niteliği açısından hem de modern laboratuvar ve modern derslikler açısından Türkiye’nin en iyi imkânlarına sahip bir bölüm. Üniversite adayları tercih döneminde popüler olanı değil en iyi imkânlara sahip Gıda Mühendisliği Bölümünü seçmeleri, alacakları eğitimin kalitesi açısından önem arz ediyor. Bu nedenle Gıda Mühendisliği bölümünde okumak isteyen adayların, bu bölümleri detaylı bir şekilde inceleyerek; bölümün geçmişi, kültürü, eğitim programının güncelliği, akademik kadrosu, eğitim dili, fiziki alt yapı imkânları, akreditasyonun olup olmadığı, bölümün iş dünyasına yakınlığı gibi kişinin hem öğrencilik hayatını hem de iş hayatını etkileyecek faktörleri dikkate almaları ve öyle karar vermeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Editör: Turgut Bozgeyik

19 Temmuz 2018 (Haber Merkezi) 1650

Yorumlar (0)

Yorum Yaz