335 bin çocuk güvenlik biriminde

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü güvenlik birimine gelen ve getirilen çocuklar hakkındaki istatistikleri değerlendirdi.

335 bin çocuk güvenlik biriminde

 

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü güvenlik birimine gelen ve getirilen çocuklar hakkındaki istatistikleri değerlendirdi. Yapılan açıklamada araştırmada çocuğun yıl içerisinde birden fazla kez güvenlik birimine gelmesi veya getirilmesi durumunda her gelişin bir kayıt olarak değerlendirildiği ve toplam sayı içinde yer aldığı ifade edildi.

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre binde 5 oranında artarak 335 bin 242 oldu. Çocukların %57,7’sinin 15-17 yaş grubunda, %23,3’ünün 12-14 yaş grubunda, %18,5’inin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine 2017 yılında gelen veya getirilen çocukların %66,1’i erkek, %33,9’u ise kız çocuğu oldu.

Çocuklar suç mağduru

Güvenlik birimlerine 2017 yılında gelen veya getirilen 335 bin 242 çocuğun %46,2’sinin mağdur olarak, %32,2’sinin kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), %13,7’sinin bilgisine başvurma amacıyla, %3,4’ünün kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve %4,4’ünün başka nedenlerden dolayı geldiği ya da getirildiği tespit edildi.

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 155 bin 24 çocuğun %88,7’sini suç mağduru, %11,2’sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların %54,4’ünü erkek, %45,6’sını kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların %53,1’ini erkek, %46,9’unu kız çocuğu ve kabahat mağduru çocukların ise %41,3’ünü erkek, %58,7’sinin kız çocuğu olduğu görüldü.

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun %59,1’i yaralama, %13,5’i cinsel suçlar, %6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların %3,8’i tehdit, %3,7’si hırsızlık, %3,1’i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mağduriyet yaşadı.

Suça sürüklenen çocuklar en çok yaralama olayına karıştı

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 107 bin 984 çocuk getirildi. Bu çocukların %34,4’üne yaralama, %24,8’ine hırsızlık, %6,6’sına Pasaport Kanunu’na muhalefet, %6,2’sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %3,9’una ise mala zarar verme suçları isnat edildi.

Suça sürüklenen çocuklardan 3’te biri bağımlılık yapan madde kullandı

TÜİK Gaziantep Bölge tarafından yapılan açıklamada suça sürüklenen çocuklardan %33,3’ünün bağımlılık yapan madde kullandığı bildirildi.

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986’sının bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların %85,6’sını 15-17 yaş grubu, %14’ünü ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların %84’ünün sigara, %6,3’ünün alkol, %5,4’ünün esrar, %1,2’sinin ise hap kullandığı tespit edildi.

Editör: Turgut Bozgeyik

2 Ağustos 2018 (Haber Merkezi) 1478

Yorumlar (0)

Yorum Yaz