Bozgeyik: Mesleki ve teknik eğitim yetersiz

M.Rüştü Uzel Teknik Okulları Mezunlar Derneği Başkanı Ali ihsan Bozgeyik, mesleki ve teknik eğitimin yetersiz olduğunu, sanayinin istediği nitelikli elemanların yetişmediğini söyledi.

Bozgeyik: Mesleki ve teknik eğitim yetersiz

M.Rüştü Uzel Teknik Okulları Mezunlar Derneği Başkanı Ali ihsan Bozgeyik, mesleki ve teknik eğitimin yetersiz olduğunu, sanayinin istediği nitelikli elemanların yetişmediğini söyledi.

ÖĞRETİM KALİTESİ GİTTİKÇE DÜŞÜYOR

'Eğitim programlarında eksiklikler var. Öğretmen kalitesi gittikçe düşüyor.' diyen Bozgeyik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Beceri ve staj eğitiminde yetersizlik ve koordinasyon bozukluğu var. Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili  mevzuat dağınık ve bürokrasi çok. Okulların fiziki altyapıları yetersiz.  Uygulama yapacak temrinlik malzeme yok denecek seviyelerde. İşin en acı tarafı okullara  başarı düzeyi düşük öğrenciler geliyor.

ACİL EYLEM PLANI DEVREYE KONULMALI

Acil eylem planları devreye konulmalı ve eğitimin kalitesi artırılmalıdır. İlk neşter vurulması gereken konuları özetleyecek olursam,

Öğrencilerin mesleki rehberlik ve yönlendirilmeleri ilgili bilgi ve donanıma sahip uzmanlarca yapılmalıdır. Mutlaka el becerisi, yetenek ve fiziki dayanıklılık da göz önüne alınarak yönlendirme yapılmalıdır. Mesleki ve Teknik Eğitim veren kurumlara mali ve idari esneklik kazandırılmalıdır.

HİZMET İÇİ EĞİTİMLER ARTTIRILMALI

Öğretmen ihtiyacının karşılanmasında “mesleki yeterlilik” ile ilgili kriterler daha sıkı tutulmalıdır. Mevcut öğretmenler yeni teknolojilere ayak uydurmalı  kendilerini yenilemelidirler. Gerekirse bakanlık tarafından verilen hizmet içi eğitimler artırılmalı ve çeşitlendirilmelidir. Her meslek için yabancı dil seviyesi belirlenmeli ve yabancı dil eğitimi geliştirilmelidir.

Sanayide Teknik elemanlara uygulanan ücret politikaları yeniden düzenlenmelidir. Nitelikli elemanlar asgari ücret dışında tutulmalıdır. Asgari ücret nitelikli elemanlara uygulanmamalıdır.  Sanayi ve Meslek odaları arasında yapılan protokoller işletilmeli ve tatminkar ücretle, statülü istihdamlar sağlanmalıdır.

MESLEKİ EĞİTİM İKİNCİL DEĞİLDİR

Mesleki ve Teknik Eğitim müfredatında öğrencilerin özgüvenini geliştirici faaliyetlere yer verilmelidir. Kişisel gelişim programlarına ve değerler eğitimine daha çok önem verilmeli ve sıkı takip edilmelidir. Mesleki ve Teknik eğitime, sosyokültürel ve ekonomik açıdan zayıf ailelerden öğrenciler gelmektedir. Bu öğrencilerin zayıf yönleri telefi eğitim ile güçlendirilmeli ve takip edilmelidir.

Mesleki ve Teknik eğitime düşük profilli öğrencilerin gelmesinin önüne geçilmelidir. Başarılı öğrencilerin de gelmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla, genel ve meslek lisesi ayrımına son verilmelidir. Mesleki ve Teknik eğitim ile Genel eğitim arasında yatay ve dikey geçişlere imkan verilmelidir. Mesleki ve teknik eğitim, genel eğitimin ikincil sınıf okulu değildir. Bu toplumsal algı yıkılmalıdır.

13 Nisan 2019 (Haber Merkezi) 1114

Yorumlar (0)

Yorum Yaz