Çeliktürk'ten, Valilik binası açıklaması

Gökhan Çeliktürk, 1996 yılında hizmete giren Gaziantep Valiliği binasının yıkım kararı ile ilgili haberleri üzüntü ile karşıladıklarını söyledi.

Çeliktürk'ten, Valilik binası açıklaması

 

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, 1996 yılında hizmete giren Gaziantep Valiliği binasının yıkım kararı ile ilgili haberleri üzüntü ile karşıladıklarını söyledi.

Valilik binasının ekonomik ömrünü tamamlamadığına vurgu yapan İMO Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk, “Yönetmeliğe göre, bir binada yapılacak olan deprem güçlendirme projesi maliyetlerinin binanın değerinin yüzde 40’dan fazla olması halinde binanın yıkılması düşünülebilir. Bunun dışında alınacak kararlar kaynak israfı olur” dedi.

Valilik binası ile ilgili kararların siyasi ya da kişisel tercihler doğrultusunda değil bilimsel verilere göre alınmasını istediklerine dikkat çeken Çeliktürk, Valilik binasının yıkılmasına karar vermek için öncelikle binanın, Performans Analizi (kurtarmıyorsa), Güçlendirme projeleri ve maliyet analizlerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Çeliktürk, bu konuda hazırlanmış bir teknik bir rapor olduğunun ileri sürüldüğünü de belirterek, bina ile ilgili hazırlanmış rapor var ise bunların kamuoyu ile paylaşılmasını istedi. Başkan Çeliktürk, bu konuda hazırlanmış teknik raporların paylaşılması ile kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirileceğini ifade etti.

120 MİLYON TL’DEN AŞAĞIYA MAL EDİLEMEZ

İMO Şube Başkanı Çeliktürk, kaynakların doğru kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

“Valilik binasının inşaat alanı yaklaşık 30 bin metrekare civarındadır. Günümüz koşullarında böyle bir binayı 120 milyon TL’ye mal edemezsiniz. Devletim, daha doğrusu milletin kaynaklarını doğru kullanmak gerekiyor. Ekonomik ömrünü tamamlamamış olan böylesine bir binanın herhangi bir bilimsel veriye dayanılmadan yıkılması en hafifinden israftır. Böyle bir binayı yıkmak için daha sağlam gerekçelerimiz olmalıdır. Bir yapının yıkımına veya güçlendirmesine karar vermeden önce tüm inceleme ve analizler 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayısı ile Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) ilkelerine uyularak yerine getirilmelidir.

Mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesinde uygulanacak hesap kuralları, güçlendirme kararlarında esas alınacak ilkeler ve güçlendirilmesine karar verilen binaların güçlendirme tasarımı ilkeleri TBDY’nde tanımlanmıştır. Buna göre, binanın genel durumu ortaya çıkarılmalı, gerekli analizler yapılmalı, yapı elemanlarının performansları belirlenmeli ve deprem performansı ölçülmelidir. Mevcut bir binanın yürürlükteki yönetmelik hükümleri çerçevesinde deprem güvenliğinin belirlenmesi aşamasında yapı güvenliği ile ilgili bir görüş ve karar oluşturulması gerekmektedir. Yapılacak olan çalışmalar sonunda, binanın güçlendirilmesi binanın toplam maliyetinin yüzde 40’dan daha fazla çıkarsa yıkım kararı verilebilir. Bu yapılmadan yıkım kararının verilmesi, kararda imzası olan kamu görevlilerinin ileriki yılarda hukuki anlamda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.”

Editör: Turgut Bozgeyik

17 Ocak 2021 (Haber Merkezi) 1298

Yorumlar (0)

Yorum Yaz