CHP: Gaziantep’e ihanet ettirmeyeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve beraberindeki heyet Gaziantep’te yapılmak istenen imar değişikliğine tepki gösterdi.

CHP: Gaziantep’e ihanet ettirmeyeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve Şehitkamil İlçe Başkanı Coşkun Atalamış ile beraberindeki heyet Gaziantep'te yapılmak istenen imar değişikliğine tepki gösterdi. 

Gaziantep’e İmar Konusunda İhanet Ettirmeyeceğiz!

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir, Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış, Şahinbey İlçe Başkanı Uğur Özpolat, CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beyhan Külekçi ve CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Hasan Nesanır Gaziantep’in Burak Mahallesi’ndeki Sanko Fabrikası yeri arazisinde yapılan imar değişikliğine tepki gösterdi. Gaziantep kent genelindeki imar planlarında yanlış işler yapıldığını vurgulayan Demir ve konuşmacılar konunun takipçisi olacaklarını açıkladı.

"İmar planlamaları kişilerin inisiyatifine bırakılmamalı"

CHP İl Başkanı Lütfü Demir yaptığı basın açıklamasında imar planlarının kişilerin inisiyatifine bırakılmaması gerektiğini söyledi. Demir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve ilçe belediye başkanlarına seslenerek, "Gaziantep imar planları bugünün ihtiyaçlarını karşılayıp, gelecekte öngörülen nüfus yoğunluğu ile ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilecek uzun vadeli planlamalardır. Bu planlamalar kişilerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli projelerdir. Aynı zamanda da farklı çıkar gruplarına ve belediyelere de rant kapısı açmamalıdır. İmar planlamasında konu olan alanlar kentin ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılmalıdır. Planlamalar yapılırken toplumla bilgi paylaşımı yapılmalı ve spekülasyonlar ortadan kaldırılmalıdır. Bu duruma imkan verecek durumlardan da kaçınılmalıdır. İmar planları önceden uygulanan planların devamı niteliğinde olmalı ve şehrin ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalıdır. Toplumsal sınıf ayrılıkları oluşturacak kararlardan özellikle uzak durulmalı, sosyal eşitlik gözetilmelidir. Şehrin ulaşım master planları da günün koşulları dikkate alınarak tekrar gözden geçirilmelidir. CHP eşitlikçi, yaşanabilir, toplum yararına uygun olarak yapılacak tüm işlerin yanında olacaktır ancak toplumun yararına olmayan, kişilerin inisiyatifine bırakılan ve rant kapısı oluşturan tüm işlerin de takipçisi olacaktır" dedi.

"Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planlarının takipçisi olacağız"

Konu ile ilgili söz alan CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Coşkun Atalamış ise, “Şehitkâmil Burak Mahallesi N38c-19b imar paftasında (SANKO İPLİK FABRİKA ALANI) Uygulama imar planı değişikliği, Şehitkamil Belediye Meclisinin 04.01.2019 gün ve 08 sayılı kararıyla, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.05.2019 gün ve 168 sayılı kararıyla onanmıştır ve 24.05.2019 tarihinde Belediyenizce askıya çıkarılmıştır. Yapılan uygulama planı ile yüzölçümü olarak 123.870 m² Konut Alanı E:1.85 ve 37.048 m², Ticaret + Konut alanı öngörülmektedir. 

Planlamada Yasa ve yönetmeliklere göre hazırlanacak her ölçekteki imar planının yapım ve değişikliklerinde; Planlanan bölgenin şartları ile gelecekteki gereksinimleri göz önünde tutularak Sosyal Ve Teknik Donatı Alanlarının ( Rekreasyon Alanlarının) Asgari standartlarda belirlenmesi ve planlanması gerekir. Bu alanların miktarı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre belirlenir. 

Açıklama ihtiyacı duyduğumuz bu alan, Gaziantep-Nizip karayolunun kuzey kenarında, İmar ve İskan bakanlığınca 1976 yılında onaylanan imar planında, 2165 ada sanayi alanı olarak planlanmıştır.  Değişiklik öncesi 1976 yılında onaylanan ve yaklaşık 400.000 m2 lik ( 400 Dönüm) alanı kapsayan imar planında; alan kullanımları yaklaşık olarak 280,000 m2 sanayi alanı, 16.000 m2 konut alanı, 22.800 m2 park alanı ve 83 000 m2 yol olarak düzenlenmiştir. 
Gaziantep Büyükşehir ve Şehitkamil Belediye Meclislerin de, söz konusu alanda 2015 yılında plan değişikliği yapılmış, ancak yargıya taşınan bu plan değişikliği, Gaziantep 2. İdare Mahkemesinin E:2016/547, K:2017/1679 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Yargıdan iptal edilerek dönen bu imar çalışması herhangi bir değişik yapılmadan, sadece yollar daraltılıp yeşil alan ve teknik donatı alanları azaltılarak önümüze getirilmiş olup, kabul edilemez hataları barındırır şekliyle meclislerde yeniden kabul edilerek askıya çıkarılmıştır.

Buradan hareketle teknik detayları itiraz dilekçelerimizde belirtilmiş olan bu alanla ilgili imar çalışmasını, tüm uyarılarımıza rağmen belirlediğimiz eksiklikler giderilip kamu yararı ve vicdanına uygun hale getirilmediği sebebiyle yargıya taşıyacağımızı belirtiyor ve kentin imarı konusunda düşüncelerimizi başlıklar halinde kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki; Bu tarz imar değişikliği konularının dava konusu olmasının süreç anlamında kimseye faydasının olmadığı gibi, bizim de öncelikle tercih ettiğimiz bir yöntem değildir.

- Gaziantep’in planları günün ihtiyaçlarına ve gelecekte oluşabilecek nüfus projeksiyonuna göre hazırlanmalı ve münferit plan tadilatlarına ihtiyaç duyulmayacak şekilde onaylanmalıdır.

- Gaziantep kentinin kentsel planlaması birkaç kişinin insiyatifine bırakılmayacak kadar önemlidir. Bu nedenledir ki daha geniş katılımla konunun uzmanı odalarında görüşleri alınarak Gaziantep’in geleceği hep birlikte planlamalıdır.

- İmar Çalışması toplumun farklı çıkar grupları; alt kademe belediyeleri ile büyükşehir belediyesi arasında bir pazarlık konusu olmaktan çıkartılmalı ve kamu yararı göz önüne alınarak planlanmalıdır.

- İmar Planı genelinde alan kullanım kararları kentin ihtiyaçları göz önüne alınarak tanımlanmalıdır. Bu noktada kentin ihtiyaçlarının tespitinde katılımcı mekanizmalar işletilerek bu ihtiyaçların ortaya çıkması için gerekli çalışmalar plan çalışması başlamadan önce yapılmalıdır.

- Plan çalışmalarının bir spekülasyon konusu olmaktan çıkarmak için plan onaylanmadan önce toplumun ilgili kesimleriyle paylaşılmalı itirazlar asgariye düşürülmelidir.

- İmar Planın bir an önce işlerlik kazanması için planın iptal edilmesi riskini doğuracak kararlarının tekrarlanmaması konusuna dikkat edilmelidir.

- İmar Planı getirdiği genel planlama kararları ile kendisinden önce yapılmış planlama çalışmalarıyla uyumlu kararlar getirmeli ve sıklıkla vurgulanan ve şehrin asıl ihtiyacı olan "tarım-turizm-lojistik-sanayi" sektörlerini destekleyici kararlar alırken bu sektörleri zayıflatacak ve üretken olmayan konut gibi diğer sektörler konusunda dikkatli olmalıdır. 

- İmar Planlarında alan kullanımı ve yoğunluk kararlarının kentteki mevcut adaletsiz durumu devam ettirmek yerine toplumsal sınıfların ihtiyaçları göz önüne alınarak sosyal adaleti kurmayı gözetecek şekilde ele alınması sağlanmalıdır.

- İmar planı hazırlanmadan evvel ulaşım master planı, günün koşullarına ve yeni gelişmelere uygun olarak tekrar yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili slayt sunumu yapıldı.

Basın toplantısında söz alan CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Beyhan Külekçi ise, söz konusu imar değişikliği yapılan yer ile ilgili ayrıntılı şekilde hazırladığı slayt sunumuyla basın mensuplarını bilgilendirdi.

"Yeni imar planları şehrin sıkıntılarına çözüm olmalı"

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ise yeni imar planlarının yeni sıkıntılar getirmek yerine mevcut sıkıntılara çözüm olması gerektiğini vurgulayarak, "Bakın şuanda ülkemizdeki ve şehrimizdeki güzide bir ailemizin bir alanı imara açılıyor. Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Gaziantep’te de imar planları yapılabilir ama önemli olan bu planlamalar yapılırken şehrin yaşadığı mevcut sıkıntıları engelleyecek şekilde planlamalar yapmaktır. Bu yapılan imar değişikliği planında da kat sayısı yüksekliğinin sınırsız olması yarın bu bölgeye yeni yeni büyük binaların yapılabilme imkanını tanıyor. Böyle bir durumun olduğu bir ortam biz bırakın CHP olarak değil de insan olarak bu uyarıyı yapmak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu alanın sahibi olan güzide ailemiz de bu uyarılarımız sonucu bu işin devamına gitmeyecektir. Zaten kanun de aykırı bir durum bu ve bu konu ile ilgili pek çok kurum dava açmış durumda. Bu imar planı böyle devam ederse ileri ki dönemlerde o bölgede ulaşım ve sağlık gibi pek çok sorun olacak. Yani biz yapalım da geçsin demekle olmaz bu iş" diye konuştu.

 
2 Ağustos 2019 (Haber Merkezi) 1418

Yorumlar (0)

Yorum Yaz