CHP'de kongre süreci...

CHP’nin önemli sorunları kimsenin dikkatini çekmiyor ya da görmezden geliniyor.

CHP'de kongre süreci...

Cumhuriyet’in köklü çınarlarından,

Cumhuriyet tarihinin ilk partisi olma şerefine erişen,

Ülkenin temel yapıtaşlarıyla oynanmaya kalkışıldığında ilk tepkiyi gösteren ilk meydana inen,

Atatürk’ün; Türk halkına seslenmek suretiyle; sizlere iki miras bırakıyorum bunlara sahip çıkın, birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisidir şerefine erişen CHP.

Değerli okurlarım CHP’de yaklaşan kongre süreci çalışmaları tüm yurtta kendini göstermektedir. Buraya kadar her şey normalmiş gibi gözüküyor. Fakat CHP’nin önemli sorunları kimsenin dikkatini çekmiyor ya da görmezden geliniyor.

Bunlardan ilki delegasyon belirleme süreci;

Bu sorun tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep’te de kendini hissettirmeye başladı.

Adına;

İster biat delege,

İster asker delege,

İster itaat delege,

İsterse hatır gönül delegesi ne derseniz deyin, il ve ilçe başkanlığı seçim sürecinde partiyle uzaktan yakından alakası olmayan sadece partiye üyeliği olan birçok kişinin bu seçimde İl ve İlçe başkanları tarafından delege olarak belirlenmesi ve bunun adına da demokrasi denilmesi en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysaki delege belirlenmesi CHP’ye kayıtlı mahalle temsilcilikleri tarafından CHP üyelerince belirlenir. İl ve İlçe başkanlarının tekeline teslim edilmez, edilirse de buna demokrasi anlayışı denilmez. Takdir edersiniz ki belirlenen delegeler, ilçe başkanlarını, il başkanlarını, belirliyor. İl delegesi tarafından da belirlenen kurultay üyeleri genel merkezi etkiliyor genel başkanı belirliyor. Genel başkan da Türkiye siyasetinin etkin belirleyicilerinden birisi olarak rol üstleniyor. Yani basitmiş gibi görülen, önemsizmiş gibi görülen delegasyon belirleme süreci aslında Türkiye kaderine de Türkiye siyasetine de bir anlamda yön vermektedir. Bundan ötürü delegasyon belirlenirken en az lise mezunu tarafsız birilerinin emriyle hareket etmeyen ülkesini memleketini düşünen kişilerden oluşturulması ve bu kişilerinde il ve ilçe yönetimlerini seçmesi lazım.

İkinci sorun ve aslında en büyük sorun İl ve İlçelerde oluşan yönetim kadroları; Gaziantep’li olduğum için örnek olarak buranın teşkilat yapısını veriyorum ama bu yapı genel anlamda CHP’nin Türkiye teşkilat diğer bir tabirle örgüt yapılanmasında görülmektedir.

Öncelikle şuan ki ve daha önce ki yönetim kadrolarını incelediğimiz zaman adeta körler sağırlar birbirini ağırlar misalinden öteye geçmeyen kadrolardan oluşmaktadır. Yani 30 yıldan beri aynı zihniyet, aynı kişiler ve aynı eksen de düşünen dar profilli kişiler tarafından idare edilmektedir. Ve bu oluşum, bir dönem Gaziantep’in kalesi olan CHP’yi bitirme noktasına getirmiştir.

Peki ne yapılması gerek çözüm nedir?

Evvela, delegasyon belirleme süreci il ve ilçe başkanlarının tekelinden alınmalıdır. Mahallelere sandık konulmalıdır.

Gaziantep’te CHP il ve ilçe başkanlığını düşünen kişiler, önümüzdeki kongrede yönetimlerini bütün renkleri kapsayacak şekilde oluşturmalıdır. Bu noktada CHP tabularını yıkması ve delegasyon üyelerinin sandığa gittiği zaman halkta karşılığı olan;

Ülkücü camiadan,

Muhafazakâr tabandan,

Sağ kesimden,

Sol cenahtan,

Kırsal bölgelerden(köy, kasaba vb),

Kürtlerden,

Alevi camiasından,

Ve diğer etnik kökenleri ve düşünceleri kapsayacak şekilde genç, dinamik ve vizyonu olan 20 yaş üstü, 50 yaşın altı, başkan adayı kriterini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları ve seçilen yönetiminde bu kritere önem vermesi lazım. Kısaca bütün düşüncelerin temsili bir yönetim yapısı oluşturulması, Kuvayı Milliye ruhuyla belirlenmesi lazım. Tıpkı Mustafa Kemalin Cumhuriyeti kurduğu Kuvayı Milliye iradesi gibi.

Diğer türlü yıllardan beri klişe olmuş;

Sol söylemle,

Marjinal düşünceyle,

Sığ siyasetle

Elli defa seçim olsa,

Elli defa yönetim değişse  nafile.

Çünkü az olsun küçük olsun bizim olsun mantığıyla hareket alanı hiçbir fayda sağlamaz. Bugün Gaziantep’te CHP’yi sadece sol düşünce ve Alevi cenah temsil etmekte,

İçki masalarında delege, meclis üyesi, milletvekili ve başkan adayı belirlenmektedir. Acı ama bu bir gerçek. Bu ise istenen sıçramanın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Bu değişimi de Gaziantep’teki şuan ki mevcut yönetim, daha önce gelmiş olan yönetimler başaramadı bundan sonra da başaramaz başarmaları da mümkün değil. Çünkü bu mevcut yönetimin ve daha önce görev almış yönetimlerin, kısır döngü siyasetle olaylara yaklaştığı ve farklı siyasi kesimde hiçbir karşılığı olmadığı için bunların genel merkez tarafından derhal görevden alınması lazım.

Bu noktada genel merkez tarafından yapılması gereken tek önlem var. Bütün siyasi düşünceleri temsil edecek bir adayın belirlenmesi ve talimat niteliğinde karar alınıp kongreye tek adayla gidilmesidir. Bu cesur kararı alırlarsa Antep’te CHP’nin oyu %50’nin üzerine çıkar. Aksi durumda klasik çizgide kim gelirse gelsin Ali, Veli, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma hiç fark etmez, erimeye devam eder. Genel merkez ve CHP camiasının bilgisine.

 

 

2 Kasım 2019 (Haber Merkezi) 1795

Yorumlar (0)

Yorum Yaz