Doğalgaz zammı, yeni zamların habercisi...

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Kocalar, yapılan zamların yeni zamların habercisi olduğunu ifade etti.

Doğalgaz zammı, yeni zamların habercisi...

Doğalgaza yapılan zammı değerlendiren TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Kocalar, yapılan zamların yeni zamların habercisi olduğunu ifade etti.

Kocalar yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 

2020 yılında pandemi nedeni ile darbe alan ekonominin, pandeminin seyrinin rutine binmesi, kapanmaların azalması, esnafın nefes alması, ekonomi çarkının yavaş da olsa dönmeye başlaması ile 2021 yılında kısmen de olsa toparlanması beklenirken, ardı ardına yapılan zamlar ne yazık ki bu duruma izin vermiyor.

Büyük sanayi kuruluşları ve elektrik santrallarında kullanılan doğalgaz fiyatlarına yapılan bu zam, çok yakın gelecekte yeni zamları tetikleyecektir. Elektrik santrallarının doğalgaz alım fiyatlarındaki artışlar, üretim maliyetlerine doğrudan yansıyacak ve önümüzdeki günlerde, elektrik fiyatlarına yüksek oranda yeni zamlar olarak vatandaşa fatura edilecektir. Enerji maliyetlerinin artması sanayi kuruluşlarının ürettikleri ürünlerin fiyatlarına yansıyacak ve yine yeni zamlar olarak vatandaşa fatura edilecektir. Konutlarda kullanılan doğalgaz için ise yeni zamlar kış ile birlikte maalesef kapıda.

Sadece bu yıl içerisinde BOTAŞ, doğalgaz satış fiyatlarını konutlar ve küçük sanayi için % 17,8 büyük sanayiiçin % 45, elektrik üretim santralları için % 67,5 oranında artırmıştır. Devam edecek bu artışlar başka yıkıcı sonuçlara da neden olacaktır.

Bu karanlık tablo karşısında, petrol ve doğalgaz bulduk müjdeleri yerine aşağıdaki adımların atılmasını bekliyoruz.

Gelirleri, yaşamlarını insanca sürdürmelerine olanak vermeyen düşük gelirli yurttaşların, işsizlerin, salgınla yoğunlaşan ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanların, işyerlerini kapatmak zorunda kalanların, orman yangını, su baskını vb. afetlerden mağdur olanların, kent ve kır yoksularının; elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturaları kamu tarafından karşılanmalıdır.

Elektrik, doğalgaz, su, iletişim faturalarındaki tüm vergiler kaldırılmalı, konut aboneleri için KDV oranı % 1’e indirilmelidir.

Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı kamusal bir hizmettir ve toplum yararı doğrultusunda kamu kuruluşları eliyle temin edilmelidir.

Henüz yalnız yüzde üçünü değerlendirdiğimiz güneşe dayalı, dörtte birini kullandığımız karasal rüzgâra dayalı ve tamamen atıl durumdaki deniz üstü rüzgâra dayalı elektrik üretim potansiyelini, yerli mühendislik, taahhüt ve imalat imkânlarıyla hızla değerlendirerek elektrik üretiminde fosil yakıtların ve dışa bağımlılığın payı düşürülmelidir.

4 Eylül 2021 (Haber Merkezi) 868

Yorumlar (0)

Yorum Yaz