Ekonomik reform paketi açıklandı...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformlarının takvimlerini belirlendiğini açıkladı.

Ekonomik reform paketi açıklandı...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomi reformlarının takvimlerini belirlendiğini açıkladı. 10 ana başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinden ilan edildi.

İşte Ekonomik Reform Eylem Planı’nın takvimi:

KAMU MALİYESİ

HARCAMA DİSİPLİNİ

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek (31 Haziran 2021)

Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak (31 Mayıs 2021)

Özel Hesap Uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacak. (31 Aralık 2021)

Döner Sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek (31 Aralık 2021)

Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak. (31 Aralık 2022)

Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak, mali disiplin güçlendirilecek. (31 Aralık 2022)

Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine entegre edilecek. (30 Haziran 2022)

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek (30 Haziran 2021)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması, yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek (31 Aralık 2021)

Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak. (30 Haziran 2021)

Kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek. (31 Aralık 2021)

KAMU BORÇ YÖNETİMİ

Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. (30 Haziran 2021)

Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak (Sürekli)

Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek (Sürekli)

İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak

VERGİSEL DÜZENLEMELER

Geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak. (31 Aralık 2021)

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. (31 Aralık 2021)

Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. (31 Aralık 2021)

Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulaması hayata geçirilecek (31 Aralık 2021)

Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacak. (31 Ağustos 2022)

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. (31 Aralık 2022)

Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacak. (31 Aralık 2021)

23 Mart 2021 (Haber Merkezi) 1993

Yorumlar (0)

Yorum Yaz