HKÜ'de Proje Yazım Eğitimi

HKÜ Eğitim Fakültesi ve Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) işbirliği ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında TÜBİTAK Proje Yazım Eğitimi ikinci kez düzenlendi.

HKÜ'de Proje Yazım Eğitimi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi ve Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO) işbirliği ile “Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında TÜBİTAK Proje Yazım Eğitimi” ikinci kez düzenlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteği kapsamındasosyal ve beşeri bilimler alanında çalışan araştırmacılara ve doktora öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitim etkinliğinde; proje fikri oluşturma, proje yazımı ve yönetimi, bütçe hazırlama ve proje değerlendirme kriterleri konularında eğitim verildi.

Eğitim etkinliğine; akademisyenlerin,araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin ilgisi yoğun oldu.  İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardındanaçılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, HKÜ Hukuk Amfide gerçekleştirildi.Etkinlikte katılımcıların; araştırma, proje yazma ve uygulama sürecinde karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne dair cevaplar arandı. Eğitmenler tarafından katılımcılara, proje yönetiminden bütçelemeye, değerlendirme ölçütlerinden ekip oluşturmaya kadar tüm aşamalar örnekleriyle birlikte anlatıldı. Eğitimin ilk gününde, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve Etkinlik Koordinatörü HKÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı Tomar, programın açılış konuşmalarını yaptı. Tomar, eğitim etkinliğinin içeriği ve TÜBİTAK proje başvuru programları hakkında bilgi verdi. Yenilik ekosistemi üzerine konuşmalarını yapan Sözen ise, üniversitelerde entelektüel sermayeyi zenginleştirmek ve geliştirmek adına çalışmaların yapılmasının önemi üzerinde durdu.

“ÜNİVERSİTELER ARTIK FARKLI PARADİGMALARI KONUŞUYOR”

Yenilik ve inovasyon ekosistemi üzerinde duranProf. Dr. Edibe Sözen: “Biz yeni bir ekosistem içindeyiz. Bu sistemin adı yenilik ekosistemi diye isimlendirdiğimiz,inovasyon ekosistemi. Bu ekosistemde entelektüel sermayeyi zenginleştirmek ve geliştirmek zorundayız. Nitelikli insan kaynağını ve nitelikli bilgiyi geliştirmeliyiz.  Başta TÜBİTAK olmak üzere, ulusal bilim politikamızda yer alan bu ekosisteme dâhil olmak için çalışacağız. İki büyük alanımız var, biri bilgi paylaşımı; bundan on, yirmi sene önce bir paradigmadan söz etmiyorduk. Daha öncesinderasyonaliteye odaklanmış bir paradigma içindeydi üniversiteler. Üniversiteler bu anlamda bilgiyi paylaşabilmeli ve disiplinler arası projeler gerçekleştirerek multidisipliner çalışmalar yapmalı.  Ulusal bilim politikası içinde üniversitelerin kendi gerçekleştirebilecekleri alanlar var. Bunlardan birisi Ar-GE (Araştırma-Geliştirme) bir diğeri ise diplomasi alanında küresel ve kalkınmaya dair çalışmaların yapılması. Bilim merkezleri 2020’de faaliyete geçecek. Bunlardan birinin Gaziantep’te kurulacak olması da bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

PROJE ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Eğitim etkinliğinin birinci gününde sabah oturumunda tüm katılımcılar birlikte tek grup olarak eğitime katıldı. Bu oturumda eğitmenlerden HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay “Üniversitelerin ve Araştırmacıların Ar-Ge Kapasiteleri ve Bu Kapasitenin Güçlendirilmesi”, Prof. Dr. Şükrü Özen “Proje Fikri Oluşturma ve Proje Yazma”, HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk  “Proje Yazma Sürecinde Yöntem ve Sıkça Yapılan Yöntem Hataları” konularında etkileşimli sunumlarını yaptı. Birinci gün ve diğer günlerdeki oturumlarda daha etkileşimli bir ortam sağlamak için katılımcılar iki grup olarak eğitim aldı. Katılımcılar, özellikle programın son gününde, eğitim etkinliği sürecinde kazandıkları bilgi, beceri ve deneyimlerden hareketle kendi geliştirdikleri proje önerileri gruba sunarak, alınan geri bildirimler ve değerlendirmeler ışığında projelerini yeniden revize etme fırsatı elde etti.

ÜNİVERSİTELERİN AR-GE KAPASİTELERİ KONUŞULDU

Dopdolu içeriğiyle üç gün süren, Gaziantep ilinden 17, Gaziantep ili dışından 18 araştırmacının katıldığıetkinlikte; etkinliğin verimliliği ve elde edilen kazanımların  üniversitelerin ve ülkenin AR-GE(Araştırma-Geliştirme) kapasitesi açısından önemine vurgu yapıldı. Program, katılım belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Editör: Turgut Bozgeyik

17 Eylül 2019 (Haber Merkezi) 1121

Yorumlar (0)

Yorum Yaz