Sağlıkçılar Meclisi: İnfaz Komisyonları Dağıtılsın!

Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin iptal edilmesi için basın açıklaması yaptı.

Sağlıkçılar Meclisi: İnfaz Komisyonları Dağıtılsın!
 
Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin iptal edilmesi için basın açıklaması yaptı.
 
Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:
 
"Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 30 Haziran 2021’de yayınlandığında bu yönetmeliğin aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldırdığını, düşünce açıklama ve görüş bildirmeyi yasakladığını, özlük haklarını hukuksuz ve haksız yere kısıtladığını Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi olarak eylemler ve etkinlikler ile kamuoyuna açıklamış olup yönetmeliğin iptali için TTB, AHEF, Genel Sağlık İş, SES ve Türk Sağlık Sen yargıya başvurmuştur.
Bu yılın başında İstanbul, Hakkari, Tekirdağ ve Şanlıurfa’da bu yönetmelik gerekçe gösterilerek birçok aile hekimi arkadaşımızın sözleşmeleri yenilenmedi.
 
TTB, AHEF ve sendikaların mücadele ve çabaları ile arkadaşlarımızın sözleşmeleri bir aylık sürecin sonunda yenilenmiştir.
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları iş güvencesini elinden alan. İdareye keyfi uygulamalar konusunda yetki veren, mobbingi yasalaştıran, çalışanlarına insanca yaklaşmayan bu yönetmelik yürürlükte oldukça bizler yılmayacak ve mücadeleye devam edeceğiz.
 
Bu yönetmelikle özlük haklarımız ve iş güvencemiz, adil olmayan ceza uygulamaları ve puanları ile tehdit altına alınmaktadır. Yönetmelik barındırdığı maddelerle keyfi uygulamaların önünü açmakta, Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarının geleceğini ne yazıktır ki yöneticilerin insafına bırakmaktadır.
 
Birinci basamak sağlık çalışanlarına güvencesiz çalışmayı dayatan, özlük haklarını gerileten ve sağlık çalışanlarının sözünü yasaklayan yönetmeliği KABUL ETMİYORUZ, iptali için mücadelemizi sürdüreceğiz.
Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi olarak;
 • İş güvencemizi tehdit eden hukuksuz bir uygulama olan Ceza Yönetmeliği İptal Edilene Kadar,
 • Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına hakkettikleri, maddi kaygıları olmadan hayatlarına devam edebileceği insanca gelir sağlanan kadar, Aile Sağlığı Merkezlerinin cari gider ödemelerinin son 5 yıllık kaybını karşılayan bir artış yapılana kadar,
 • Aile Sağlığı Merkez binalarının kamuya ait mekanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yeterli donanım sağlanana kadar,
 • Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz yerine getirilene kadar,
 • Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan sözleşmeli personellerin hak kayıplarını son vermek için  kadroları kamuya geçirilene kadar,
MÜCADELE VE EYLEMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ.
 
Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının haklarını, emeklerini savunmak, halkın aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarından mahrum kalmasını önlemek, halkın sağlık hakkını savunmak için sürdürdüğümüz mücadeleye halkımızın destek olacağını biliyor, tüm kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyoruz.
 • GAZİANTEP- KİLİS TABİP ODASI
 • GAZİANTEP AİLE HEKİMLİĞİ DERNEĞİ
 • GAZİANTEP AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
 • GENEL SAĞLIK-İŞ SENDİKASI
 • SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI
 • TÜRK SAĞLIK-SEN
20 Ocak 2022 (Haber Merkezi) 1367

Yorumlar (0)

Yorum Yaz