Soycan : Elektrik zamları derhal geri alınsın...

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Gaziantep İl Başkanı Murat Soycan, elektrik zamlarının derhal geri alınması çağrısı yaptı.

Soycan : Elektrik zamları derhal geri alınsın...

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi ve Gaziantep İl Başkanı Murat Soycan, elektrik zamlarının derhal geri alınması çağrısı yaptı.

Soycan, yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

Türkiye, son aylarda adeta zam yağmuru yaşamaktadır. İğneden ipliğe her
şeye zam üstüne zam yapılırken buna karşın emekçi halkımızın tek gelir kaynağı olan ücretleri ise her geçen saat erimekte, yaşam maliyetleri, düne göre daha da artmaktadır. Özellikle enerji fiyatlarına yapılan çok yüksek orandaki zamlar, halkımızın belini bükmekte, gündelik yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkilemektedir. Yeni yılda üst üste gelen zamların ardından ilk faturalar da gelmeye başladı.

Hatırlanacağı üzere en son elektriğe kademeli fatura uygulamasıyla yüzde 130’lara varan bir zam yapılmıştı. Bu zamlarla, 1 Ocak
2021 ile 1 Ocak 2022 arasındaki bir yıllık dönemde, elektrik fiyatları konutlarda yüzde 72.5-158.7, ticarethanelerde yüzde 158.8, tarımsal sulamada yüzde 120.8, sanayide yüzde 158,78 oranında artmıştır. Böylece ayda ortalama 230 kilovat saat elektrik kullanan bir ailenin aralık ayında ödediği fatura 210 TL civarındayken Ocak 2022’de ödeyeceği fatura tutarı 370 TL’ye çıkmıştır.

Bu, fatura tutarında yüzde 76 oranında bir artışa işaret etmektedir. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun yıllık enflasyon oranı yüzde 36 civarlarındayken elektrik fiyatlarına enflasyonun 4 katından fazla oranda zam yapılması dikkat çekici ve düşündürücüdür.

KRİZİN FATURASI HALKIN SIRTINA YIKILAMAZ!

Enerji sektörüne gelen zamlar, işletmelerin maliyetlerini yükselteceği için
genel fiyatlarda artış kaçınılmaz olacak, halkımız hayat pahalılığı karşısında çaresiz kalarak yüksek enflasyonun altında ezilecektir. Dar gelir grubunda olan halkımızın yoksulluğu daha da derinleşecektir. Bu durum ne yazık ki faturalarını ödeyemediği için elektrikleri kesilen hanelere yenilerinin eklenmesinin yolunu açacaktır.

Ülkemizin yeraltı ve yerüstü milli kaynaklarını gözünü kırpmadan
tekelci ve büyük sermayedar sınıfa “Babalar gibi satan” AKP, neoliberal
ekonominin en azılı savunucusu ve uygulayıcısı olarak bugün yaşanan tablonun asli sorumlusudur. Özellikle özelleştirilen dağıtım şirketlerinin devletten ucuza aldıkları elektriği halka pahalıya sattığı verilerle ortadayken, AKP’nin bu soyguna göz yumması, krizin bedelinin emekçilere fatura edildiğini göstermektedir.

Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin faturasının emekçi halkın sırtına yıkılmasına itiraz ediyoruz. Elektrik zamları bir an önce geri çekilmeli, faturalardaki KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli, faturalarını ödeyemeyen hanelerin elektriğe ulaşması sağlanmalıdır. Geçiş garantisi verilerek yaptırılan köprüler, otoyollar ile hasta ve yolcu garantisi verilerek yapılan hastaneler ve havalimanları için saray müteahhitlerine yapılan ödemeler durdurulmalı; elde edilen kaynak halkın öncelikli ihtiyaçları için kullanılmalıdır.

ÇÖZÜM ENERJİ ŞİRKETLERİNİ KAMULAŞTIRMADADIR

Kısa vadede atılacak bu adımların ötesinde sorunun köklü bir biçimde
çözülmesi kamusal hizmetlerin kamu eliyle verilmesi ile mümkündür. Elektriğe yapılan yüksek orandaki zamlar, sanayi kuruluşlarının elektrik verilemediği için çalışamaz duruma gelmesi; plansızlığın, özelleştirme uygulamalarının, bir avuç para babasının kâr hırsının halkın çıkarlarının önüne konulmasından kaynaklanmaktadır.

Halka ucuz ve kaliteli enerji teminini sağlamak için özelleştirme politikalarından derhal vazgeçilmelidir. Bir kamu teşebbüsü olan
Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin ucuz elektriği özel dağıtım şirketlerine değil doğrudan halka satışının planlanması yapılmalıdır. Kamu yararını esas alan, planlı ve üretimden dağıtıma bütün aşamaların kamu eliyle yürütüldüğü bir sistem kurulmalıdır. Enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak planlamalara ihtiyaç olduğu ortadadır, gereken bir an önce yapılmalıdır. Kâr hırsı güden sermayedar sınıfın değil halkın yararını gözeten politikalar ancak bu şekilde sağlanabilir.

Türkiye’nin bu sorunları halledebilecek birikimi ve örgütlü gücü vardır. Sosyalist Cumhuriyet Partisi, işçi sınıfının önderliğinde üretimin ve üretenin el üstünde tutulduğu bir düzenin kurulması için üstüne düşeni yapmak için tüm çabayı gösterecektir.

26 Ocak 2022 (Haber Merkezi) 1107

Yorumlar (0)

Yorum Yaz