BAYRAM gelmiş, KİME ne!?

BAYRAM gelmiş, KİME ne!?

Birbirimizi SEVMİYORUZ, SEVİLMİYORUZ ve SAVAŞIYORUZ !
İnsanlar birbirini sevmiyor; hep, birbirinden şikâyetçi oluyor, dertleniyor ve dert yanıyor. Ve her zaman da birbiriyle SAVAŞIYOR.
Neden acaba ?
Şundan başlayalım (mı ?)
Muhammed Sûresi 4. Âyet: Cenkte KÂFİRLERE kavuştuğunuz zaman BOYUNLARINI VURUN. Nihayet onların ziyadesiyle KANLARINI DÖKTÜĞÜNÜZ zaman kalanlarını esir alıp kaçırmayacak veçhile sağlam bağlayın, harp durup silâha hacet kalmayınca onları bir ihsan olmak üzere bilâ bedel koyuverirsiniz veya bir bedel alarak serbest bırakırsınız. İşte hüküm böyledir. Allah İSTESEYDİ onlardan CENKSİZ de ÖÇ ALABİLİRDİ, fakat birinizi diğerinizle DENEMEK için SİZİ HARP ile MÜKELLEF TUTTU.”
ROMALI zenginlerin besledikleri ve dövüştürüp ARENALARDA seyrettirdikleri GLADYATÖRLERİ gibi (mi ?)
Mümkündür ve benzemektedir.
Esasen, Allah, insanları hiç sevmedi ki … !
Ya RAB !
Bu ne HİDDET, bu ne ŞİDDET, bu ne NEFRET !
Hani nerede RAHMETİN, MERHAMETİN, BEREKETİN ?
Bi bakın hele !
17. İsrâ Sûre 58. Âyet : “Kıyamet gününden önce YOK ETMEYECEĞİMİZ veya çetin bir AZÂBA UĞRATMAYACAĞIMIZ hiçbir kasaba yoktur. Bu, Kitap’ta (yazılıdır.” (Levh-i Mahfuz’da)
Yani, önce herkesi AZÂBA dûçâr edeceksin ve yani, kullarına İŞKENCE edeceksin, onları KEDERE boğacaksın, sonra da onların yaşadığı yerleri YOK edeceksin !?
Ve bununla da, kuvvet gösterisi yapmış olacaksın ve bu kuvvetinle ÖVÜNECEKSİN !?
Ve daha sonra da KIYAMETİ koparacaksın.
VAHŞET !
Hani, (isimlerinle) RAHMAN ve RAHİM idin. Yani, her kuluna acıyan ve MERHAMET edendin.
Ve 99 isminden birisi de el.LATÎFÜ idi. Yani lütûf ve ihsanın bol idi. Ve yani, yaratılmışların bütün ihtiyaçlarını en incesine kadar bilen ve sezilmez yollarla karşılayan, LÛTFEDEN idin.
Nedendir, “YARATTIĞIN” bu insanlara olan bu KİNİN ve bu NEFRETİN ?
Niçin;
"Biz dileseydik herkese iman yolunu bulacak şeyi verirdik, fakat benden bu söz sadır ve sabit olmuştur ki, 'Herhalde Cehennemi bütün CİN ve İNSAN cinsi ile DOLDURACAĞIM'" demektesin ? (Secde Sûresi 13. Âyet)
Madem ki, “DİLESEYDİN İMAN yolunu bulacak şeyi verirdin”, niçin vermiyorsun da, TEHDİT ediyorsun ?
Ama doğru ya, haklısın. Zira, bir defa SÖZ VERMİŞSİN ve biz de biliriz ki sözünden DÖNMEZSİN !
Ne diyebiliriz ki, öyle olsun.
Sadece bununla kalsa gene iyi sayılır, ama Bakın hele !
ALLAH da aynı şekilde, insanların birbirini kötülemesi gibi, insanları hem KÖTÜLÜYOR ve hem de DERT yanıyor.
Bakalım hele, Allah, Kur’an’da, insanlar hakkında neler demiş:
1)İnsan NANKÖRDÜR: “İnsanın canı çıksın, o ne nankördür (inkârcıdır)” (Abese 80/17)
“İnsan Rabbine karşı hem pek nankör, hem kendi nankörlüğüne şahittir. Mala da pek düşkündür. (Adiyat Sûresi 100/6-7-8)
2)İnsan ACİZDİR: Nefsi onu kardeşini öldürmeye sürükledi. O da kardeşini öldürdü de ziyankârlardan oldu. Allah, yeri eşerek ona kardeşinin cesedini nasıl örteceğini gösterecek bir karga gönderdi ‘bana yazıklar olsun ! Bu karga kadar olamadım mı ?’ Olaydım da kardeşimin cesedini örteydim’ dedi, pişman oldu gitti.” (Mâide 5/30-31)
3)İnsan ZAYIFTIR: “Allah sizden (yükünüzü) hafifletmek ister, çünkü insan ZAYIF yaratılmıştır.” (Nisâ 4/28)
4)İnsan YÜZSÜZDÜR,ÜMİTSİZDİR; “İnsan hayr istemekten usanmaz. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülüverir…” (Fussilet 41/49)
5)İnsan ACELECİDİR; “İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!…” (İsrâ 17/11)
“İnsan aceleci (bir tabîatta, huyda) yaratılmıştır. Size âyetlerimi göstereceğim; Benden acele istemeyin.” (Enbiyâ 21/37)
6)İnsan ZALİMDİR : “O size istediğiniz her şeyden verdi. ALLAH’ın ni’metlerini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan zâlim ve keffardır (nankördür) ” (İbrâhim 14/34)
7)İnsan ZALİM ve CAHİLDİR: “Biz emâneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o (insan) çok zâlim ve çok câhildir!…” (Ahzâb 33/72)
8)İnsan CİMRİDİR: “De ki: RABB’imin rahmet hazinesine eğer siz sahib olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır (cimridir) .” (İsrâ 17/100)
9)İnsan HIRSLI, HUYSUZ VE MIZIKÇIDIR: “Gerçekten insan pek hırslı ve huysuz yaratılmıştır. Fenalık dokununca mızıkçı, hayr dokununca kıskançtır.” (Meâric 70/19-21)
10)İnsan YAĞMACIDIR: “Malı öyle bir seviş seviyorsunuz ki yığmacasına!…” (Fecr 89/20)
11)İnsan AZGINDIR: “Evet evet, insan kendini zengin gördüğü için AZAR!…” (Alâk 96/6)
12)İnsan SAPIKTIR: “Andolsun ki; cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar; gözleri vardır, onlarla göremezler; kulakları vardır, ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkın (dallun: sapık) dırlar. İşte gafiller bunlardır.” (A’râf 7/179)
13)İnsan HAYVANDIR: “Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini veya anladıklarını (kavradıklarını) mı sanıyorsun? Onlar sırf hayvan gibi, hatta gidişçe (yolca) daha sapkındırlar. (dallun) ” (Furkân 25/44)
14)İnsan KÖR BİR DÜŞMANDIR: “İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apacık düşman kesilmiş” (Yâsîn 36/77)
“O, insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir hasım oluverdi” (Nahl 16/4)
15)İnsan EŞEKTİR: “Onlara ne oluyor ki Kur’an’dan yüz çeviriyorlar? Sanki onlar arslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi!” (Müddessir, 74/49-51)
16)İnsan KAN DÖKÜCÜDÜR: Rabbin meleklere; ‘Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim’ demişti . Onlar; ‘Orada bozgunculuk yapacak KANLAR AKITACAK birini mi yaratacaksın ? Oysa, biz Seni överek yüceltiyor ve Seni ulu tutuyoruz’ dediler. (Allah) ‘Ben, sizin bilmediklerinizi bilirim’ dedi. (Bakara 2/30)
17)İnsan İNKÂRCIDIR: “Size can veren, sonra öldürecek olan, sonra yine diriltecek olan O’dur. İnsan gerçekten çok inkârcıdır” (Hac 22/66)
İşte görüyorsunuz; Allah bile “YARATTIĞI” insanları SEVMEZKEN ve durmadan KÖTÜLERKEN, bu insanlar birbirini SEVER mi hiç ?
SEVMİYORLAR netekim.
Ne dersiniz vaziyet böyle midir ?
20 Temmuz 2021 (Mümtaz Şahin) 878

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Keşke AFGANİSTANLI OLSAYDIM!

“işte burası ÇOKÖNEMLİ”

Siz, neye ve niye ŞAŞIRDINIZ ki ?

İşte size BAYRAM ŞEKERİ Tadında bi MÜJDE!

ŞAHAP’ın İNTİHALİ, BULU’nun AZLİ!

KENEF (WC) KASASI MELEKLERİ !

Hah, işte bu CAİZDİR Lo !

MA’SÛM ÇOCUK: TOSUNCUK !

GECEYARISI DEĞERLENDİRME Operasyonlarımız ve İTİBARIMIZ !