Çare Halk Kürsüsü...

Çare Halk Kürsüsü...

Vatanseverler, Dostlar...
ister kişiler, ister oluşumlar bazında,
birleşilme, bir araya gelinme zorunluluğu,
değeri, ederi, faydaları,
gelinmemesinin ise zararları bir zaman gelecek,
mutlak ve muhakkak anlaşılacaktır...

Bu,
egomanik kişiliklerce de,
en burnu büyüklerce de,
neme lazımcılarca da,
ben katmadeğerliyim nasıl olsa bana geleceklercilerce de,
ben niye gideyim, onlar bana gelsincilerce de,
ben var ya'cılarca da,
ben ......, ben ....., ben ......-cilerce de,
en makamcı, en mevkiici,
başkanım-özelim,-genelimci,
afra/tafracılar tarafından da anlaşılacaktır...
da,
ne kadar geç anlaşılırsa,
zarar ve kayıplar o kadar büyümektedir...

Bir başka sorun ise, yukarıda saydığımız negatif düşüncelerin/kişiliklerin,
kendi düşünce, konum ve hedeflerini öncellemeleri ve ket vuracağı endişesi ile,
#halkkürsüsü'nü, yaptıklarını, yapıyor olduklarını ve yapacak olduklarını, fikriyat ve külliyatlarını,
görmezden gelme, küçümseme gayretleri
içine girmeleri, ötekileştirmeye çalışmaları,
dıştan şekilcilik ile, içeriği umursamadan,
şeklen, kendi anlayış ve var olan paradigmalar üzerinden tavırlar takınmaya çalışmalarıdır.

Halbuki, #halkkürsüsü geleceği kurmak üzere yola çıktığından, geleceğin kurguları, geleceğin paradigmaları ile hareket etmektedir..
Yeni, yenilerle kurulur...

Çünkü, velev ki, şimdi veya yarınlarda, kendilerinde de, fikri veya fiili sapma olursa,
#halkkürsüsü'nün, bizdenmiş, bizden değilmiş
demeden,
ilk yola çıktığı ve bugüne kadar özenle uyguladığı ilkeleri gereğince, yarın öbür günde özenle uygulayacağı ilkelerince,
halk için, halk lehine en sert muhalefete
maruz kalacaklarını bilmektedirler...

Çünkü,
#halkkürsüsü'nü, satın alabilmeleri, ilkelerinden saptırabilmelerinin mümkün olmadığını bilmektedirler...

Yani, ileride her hangi bir menfaate ram olmaya kalktıklarında, #halkkürsüsü'nü de, o menfaate ram edemeyeceklerini,
aksine,
#halkkürsüsü'nün halk için, halk adına çok sert muhalefeti ile yüz yüze kalacaklarını bilmekte
ve bu sebeplerden de, şu anda #halkkürsüsü
ile beraber yürümek isteseler dahi,
velev ki, ileride böyle bir durum oluşursa,
bedelinin ağırlığınıda hesaplayarak,
#halkkürsüsü'nden uzak duran bir kesimde mevcut...

Her şey olup bittiğinde, Türkiye kurtarıldığında,
birde dönüp, koltukçuları, makamcıları,
kıyıda köşede durup, fırtına dinince, eğlencelerde en başta yer tutmaya çalışacakları da, neme lazımcıları da bulup,
yargılayacağımızı unutmasınlar...

Bir önemli konuda,
#halkkürsüsü 'nün,
mutlaka altından geçilmesi, girilmesi gereken fiziki bir kapı, tabela olmadığının,
illa
#halkkürsüsü'nün kendi bünyesi, kendi ismi, kendi kurumsal yapısında yer alınılmasının gerekmediği,

#halkkürsüsü'nün fiili ameller için kurularak fiilide de, çalışıyor olmasına rağmen,
aslında, #halkkürsüsü'nün kocaman bir fikirler topluluğu, koca bir düşünsel yapı olduğunun idraki çok önemli...
#çaremilliyapı

Yani, hiç bir kimsenin,

derneği'ni,
vakfı'nı,
platformunu,
merkezini,
partisini,
ideolojisini,

bırakıp, ayrılmasına gerek olmadığını,
Yanlız,
buralar ile aidiyetleri devam etse bile,
birinci aidiyetlerinin,
Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk.. olması ile,
bu tarz oluşumlarda yer alanların,
aynı anda/zamanda #halkkürsüsü 'lü,
#halkkürsüsü düşüncesinde olabileceklerini bilmeleri ve bu temel ve birinci aidiyetlerle beraber, tüm iş ve işlemlerini,
Akıl, Bilim, Hukuk, Demokrasi içinde yapmaları
ile, zaten #halkkürsüsü'lü olduklarını bilmeleri
önemli..

#halkkürsüsü 'nün,
herkesin bulunduğu yerde,
ortamda, içinde bulunduğu ortamın şart ve imkanları dahilinde,
Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk aidiyeti içinde,
ortak sinerji ile düşünsel ve eylemsel birlikteliğinin,
eğer isteniyorsa her kesin, her oluşumun
kendi logosu, tabelası, yapısı içinde kalınması ile de,
kendi mahallesinin önünü kendisinin süpürmesinin, fikriyatı olduğunu anlamasıdır...
#çarehalkkürsüsü

#halkkürsüsü, her alanda, her satıhta, birlik beraberliği öncellemektedir..
Büyük Türk Birlik Beraberliği
#çareBüyükTürkBirlikBeraberliği

Şöyle ki,
Partilerin, partilerle,
Vakıfların, vakıflarla,
Derneklerin, derneklerle,
Medyanın, medyalarla,
Kişilerin, kişilerle,
Her oluşumun, eş değer oluşumları ile,
birlik ve beraberliğini, paydaşlığını sağlayarak,
ortak erek, ortak strateji, ortak sinerji,
ortak sonuçları hedeflemekte,
#çarepartilerüstühalkkürsüsü

Türkiye'nin ancak bu şekildeki,
Büyük Türk Birlik Beraberliği ile, sorunlarını aşabileceğini anlatmaya çalışmakta,
O büyük duvarın değerli yapı taşlarını
bir araya getirmeye çalışmaktadır...
#çaremilliyapıhükümeti

Yani,
#halkkürsüsü bir kişi, bir müstakil oluşum, bir müstakil tek bir dernek değildir..
İlk ve en baştaki aidiyeti,
partisi, vakfı, derneği, oluşumu, platformu,
şahsi grup arkadaşları değilde,
ilk ve en baştaki aidiyeti,
Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk olan herkes,
zaten #halkkürsüsü'lüdür..

Geriye kalan,
bulunduğu il veya ilçede kendi oluşumunu, yapısını fiili, canlı olarak kurmasıdır..
velev ki, zaten varsa, o yerelindeki yapı ile çalışmasıdır.
#çaremilliyapı

Eğer, yeni bir yapı/oluşum kuramıyor ise,
o ildeki #halkkürsüsü'nün yapısına ister üye, ister yönetici, ister danışman, ister projeci, vs. olarak katılıp,
Vatan, Millet, Halk için, yarınlarının güzel olması için fiili olarak mücadeleye iştirak etmesi, orayı büyütmesidir.
#çarehalkkürsüsü

Velev ki, ruh gerçekten milli, Atatürk'çü ise...

Mesele, Memleket Meselesi...
Bizimkisi, Memeket Meselesi...
Meselemiz, Memleket Meselesi...

Sağlıcakla kalınız.... 18.01.2022
Esen kalınız....

19 Ocak 2022 (Ramazan Sevinç) 1026

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

Çare, çok partili Milliyapı ve İktidarı...

Nickname'li kahraman kurtarıcılar...

Şimdiki hükümetten kurtulmak ?

Artık ağıt yakmak yok!

Küresellere meydan okuyuş!

Kel, kör, topal...

Türk/Türk Milleti, T.C., Atatürk

Türkiye'nin milli bir CB olacak !

Sözde "soykırım"