Eeeeyyy BİROL ŞAHİİİİNNN !

Eeeeyyy BİROL ŞAHİİİİNNN !

“Allahü Teâlâ’nın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın âdap ve hayâ sahibidir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil”

Diye feryâd eden Düzce’nin Kaynaşlı ilçesi Belediye Başkanııııı !

Belli ki, DİN’ini bilmeyen bir CAHİLSİN ve hem de MeHePe’ye uygun YİĞİT bir adam değilsin.

Först Leydi’miz, (gayet yerinde bir davranışla), senin HAKARET ettiğin, MİLLİ Voleybol Takımı kızlarımızı makamına DAVET edip, onları ödüllendirdiğini görünce internetteki mesajını SİLİP KAÇTIN !

KAÇMAMALIYDIN, sözlerinin arkasında durup DİK durmalıydın ve hatta çıkıp (mensubu olduğun Parti’nin temel esaslarına göre) elinle KURT işareti yaparak ve KURT gibi ULUYARAK yazdıklarının gerekçelerini duyurmalıydın.

Zira, “DİNİMİZE göre” diyerek devam ediyorsun ya …
İşte buna göre bilmelisin ki, KADINLARIN böyle ulu orta “SOYUNMALARINI” bırak, SAÇININ telini göstermelerini de geç, SOKAĞA çıkmaları bile GÜNAH!

İşte, Allahü Teâlâ’nın o emri:
“EVLERİNİZDE OTURUN, eski cahiliye âdetinde olduğu gibi AÇILIP SAÇILMAYIN … “ (Ahzab 33)

Belli ki, bu âyetten haber yok.
Ve aslında, buna göre, eğer evli ve bir HANIMIN ve bir de KIZIN varsa, onları da EVDE OTURTMALISIN ve DIŞARI ÇIKARMAMALISIN !

Bak, Allahu Teâlâ’nın bu emrini AFGANİSTAN’daki TALİBAN ve benzerleri gayet “GÜZEL” (!) yapıyor ve KADINLARI-kızları sokağa ÇIKARMIYOR ve eğer çıkmak zorunda kalanlar olursa da BURKA denilen bir ÇADIRIN içerisinde ve yanında KOCASI-oğlu erkek kardeşi olmak şartıyla çıkmasına ancak izin veriyor.

Haydi bakalım, bunu öğrenmiş ol ve bir de, aşağıya aldığım HADİS denilen laflara bi bak hele !
***

İSLÂM’ın KADINLARA BAKIŞI.
HADİSLERLE KADINLARIN HÂLİ AHVÂLİ:

1-Kadınlar arasında İYİ bir KADIN, yüz tane KARGA arasında ALACA bir KARGA gibidir.(Enes r.a. Sahih-i Buhârî)

2)Kişiye, hanımını neden DÖVDÜĞÜ sorulmaz. Arkadaşlardan kimi sevip güvendiği de sorulmaz. Vitir namazını kılmadan yatma. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî, Râmûz’ül Ehâdîs)

3-Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına, kötü huylarına sabredendir. Bu sabır, onları cennete girmesine sebebtir.(Kadınlara Dini Bilgiler sayfa:88)

4-Eğer bir kimsenin diğer bir kimseye secde etmesini emretseydim, elbette kadınlara, KOCALARINA SECDE ETMESİNİ EMREDERDİM. Zira, Cenabı Allah, kocalar için kadınlar üzerinde hak yaratmıştır. (Ebu Davud)

5-Eğer herhangi bir kimseye, başka bir mahlûka secde etmesini emretseydim; muhakkak ki, kadına, KOCASINA SECDE ETMESİNİ EMREDECEKTİM. Böyle bir emri de, kocanın zevcesi boynunda bulunan haklarının büyüklüğünden verecektim. (Tirmizî ve İbni Hibban, Ebu Hüreyre’den; Ebu Dâvud Kays’dan, İbni Mâce Aişe’den. İmam Gazâlî, İhyau Ulumi’d-Din’den)

6-Kocasının izni olmadan kadın, onun malında herhangi bir tasarrufta bulunamaz. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî, Râmûz’ül Ehâdis)

7-Kocanın vücudu İRİNLE KAPLI DAHİ OLSA ve KARISI, onu YALAYARAK TEMİZLESE yine de kocasının hakkını ÖDEMİŞ olmaz. (İbni Hacer El Heytemî 2/121 – Ahmed bin Hanbel, Müsned, V 239)

8-Âişe vâlidemiz (r.a) buyuruyor ki: “Genç bir kız Allah’ın Resûlü’ne gelip, -Ey Allah’ın Resulü ! Ben, gördüğün gibi bir genç kızım. Çok kimseler tarafından istenmekteyim, fakat evlenmekten kaçınıyorum. Acaba kadının boynunda, kocanın hakkı nedir ? Resûlüllah -'Eğer kocanın tepesinden ayağına kadar bütün BEDENİ İRİNLER içinde kalıp hanımı o İRİNLERİ DİLİYLE SİLERSE, yine de ona karşı TEŞEKKÜR ETMEK VAZİFESİNİ EDÂ ETMİŞ SAYILMAZ'. Buyurdu. Genç kız, - O halde ben evleneyim mi ? Allah’ın Resûlü, “Evet evlen. Zira evlenmek, evlenmemekten daha hayırlıdır.” (Hâkîm, sahih bir senetle, Ebu Hüreyre’den. İmam Gazâlî, İhyau Ulûmi’d-Din’den)

9-Kadın üzerinde en büyük hakkı olan, kocası; insan üzerinde de en büyük hakkı olan, anasıdır. (Hakim: Aişe “r.a.”)

10-Kişinin hanımı üzerindeki hakkı, kendisine itaat etmesi; kocası bir şeye yemin ettiği zaman onu, yemininde doğru çıkarması; yatağından uzaklaşmaması, izni olmadan evden çıkmaması, efendisinin sevmediği kimseyi eve almaması. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî, Râmûz’ül Ehâdîs)

11-Kadın, beş vakit namazını kılar, bir ay Ramazan orucunu tutar, iffet ve namusunu muhafaza ile KOCASINA da İTAAT ederse muhakkak cennete girer. (Bezzar: Enes)(Ebu Hüreyre’den. İmam Gazâlî, İhyau Ulumi’d-din’den)

12-Kocası, kendisinden razı olduğu halde ölen bir kadın, cennete girer. (Tirmizî) (Riyazus Salihin)

13-Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı NANKÖRLÜK ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin karar çelebilen AKLI ve DİNİ EKSİK başka bir varlık görmedim. (Müslîm, İman 34/132 – İbn Mace, Fiten 19/4003)

14-Kadınlar, gebe kalıcıdırlar. Doğurucudurlar. Emziricidirler. Evlatlarına şefkat göstericidirler. Eğer kocalarına karşı yaptıkları nankörlük olmasaydı, onların namaz kılanları cennete girecekti. (İbni Mâce ve Hakîm, Ebu Ümame’den rivayet etmişlerdir. İmam Gazâlî, İhayu Ulûmi’d-din’den.)

15-Talk bin Ali (r.a) de: Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: “Erkek, ihtiyacı için çağırdığı vakit ocak üzerinde (yemek pişirir) olsa da efendisinin davetine icabet etsin” (Hadîsi, Tirmizî ve Neseî rivâyet etmiştir) (Diyanet İşleri Bşk. Seçme Hadisler’den)

16-Kişi, hanımını, ihtiyacı için çağırdığında, tandırın üstünde dahi olsa, gelsin. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevi, Râmûz-ül Ehâdis)

17-Kişi, hanımını yatağa çağırdığında, at üstünde olsa dahi, gelsin. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevi, Râmûz-ül Ehâdis)

18-Kadın, kocasının tüm hakkını vermedikçe, Allah’ın hakkını vermiş sayılmaz. Devenin üzerinde olduğu zaman, ondan cinsî münasebet dilediğinde bile, onu men etmesin. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî, Râmûz’ül Ehâdîs)
***

Bir de, yine HADİSLERE göre KADINLARIN CEHENNEMLİK olduklarına bakıver:

1-(Mirac’a çıktığım zaman) cennete muttali oldum. Onun ehlinin çoğunun fakirler olduğu gördüm. CEHENNEME de muttali oldum; onun ehlinin (sakinlerinin) çoğunun da KADINLAR olduğu gördüm. (Buharî)

2-DOKSAN DOKUZ KADINDAN BİRİ Cennette, DİĞERLERİ CEHENNEMDEDİR. Müslüman kadın hamile kaldığı zaman, gündüz oruç tutan, gece ibadet eden, ihrama bürünen ve Allah yolunda cihat eden kimselerin sevabını çocuğunu doğuruncaya kadar alır. İlk emzirmesinde bir kişiyi hayata kavuşturmak kadar büyük ecir alır. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî, Râmûz’ül Ehâdîs)

3-Cennetin kapısında durdum. Bir de baktım ki, girenlerin çoğu yoksullardır. Zenginler de, Arasat’ta hapsedilmiş duruyorlar. Cehennem ehli ise tutulmuyor, cehenneme sürülüyorlar. CEHENNEM kapısında durdum. Baktım ki, GİRENLERİN çoğu KADINLARDIR. (Buharî (5196) Müslim (2736) İmam-ı Nevevî, Riyâz’üs-Sâlihin Tercümesi. Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî, Râmûz’ül Ehâdîs)

4-Cennete götürüldüğümde, mü’minlerin çocukları ile fakirlerin cennet ehlinin çoğunluğunu teşkil ettiğini gördüm. Cennet halkının en AZININ da KADINLAR ile zenginler olduğunu gördüm. (Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevi, Râmûz-ül Ehâdîs)

5-“ATEŞE muttali oldum. Baktım ki, ateşte bulunanların çoğu KADINLARDI”. Bu arada kadınlar, “neden durum böyledir, yâ Resûlullâh ? diye sordular. Bunun üzerine Resûlullâh, “Çokça LANET okurlar ve KOCALARININ İYİLİKLERİNİ İNKÂR EDERLER” diye cevap verdi. (Müslim ve Buharî, İbni Abbas’dan. İmam Gazâlî, İhyau Ulumi’d-din’de)

6-Kadınların dinleri ve AKILLARI eksiktir. (Sahih-i Buharî)

7-Ebû Said el-Hudrî (r.a): Rasûlüllah (s.a.v.) Kurban veya Ramazan Bayramında namazgaha çıktı, bu sırada kadınlara da uğradı: “Ey KADINLAR topluluğu sadaka veriniz, zira sizin CEHENNEMLİKLERİN en çoğu OLDUĞUNUZ bana gösterildi” buyurdu. Onlar: “Niçin böyledir Ey Allah’ın Rasûlü ?” dediler. “Laneti çok yapar, kocaya NANKÖRLÜK edersiniz. Sizden biriniz kadar, sağlam bir adamın aklını çelebilen dini ve aklı eksik görmedim” buyurdu. Onlar: “Ey Allah’ın Rasûlü, dinimizin ve aklımızsın eksikliği nedir” dediler. “KADININ ŞAHİTLİĞİ, ERKEĞİN ŞAHİTLİĞİNİN YARISI DEĞİL Mİ ?” buyurdu. “Evet” dediler. “İŞTE AKLININ EKSİK OLMASI BUDUR. KADIN ÂDET GÖRDÜĞÜNDE NAMAZ KILAMAZ, ORUÇ TUTAMAZ değil mi ?” buyurdu. “Evet” dediler. “İşte bu da DİNİNİN EKSİK OLMASIDIR” buyurdu” demiştir. (Müttefekun Aleyh Hadisler. Buhârî ve Müslîm’in ittifak ettiği hadisler)

8-Ey KADINLAR topluluğu ! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben, CEHENNEM halkının çoğunun SİZLERDEN olduğu gördüm. (Müslim, İman 34/132 – İbn Mace, Fiten 19/4003)

9-Eğer KADINLARIN, ERKEKLERİN (şehevi hislerini tahrik etmek suretiyle) KALBLERİNİ MEŞGUL ETMELERİ OLMASAYDI, Allah’a HAKKIYLA İBADET OLUNURDU. (Deylemî: Enes “r.a.”)

İşte görüyorsun ya BİROL efendi (ve senin gibileri); DİN’imiz MÜSLÜMANLIK işte budur.

Bundan sonra KARINI-Kızını bunlara göre KORUMA altına al ve EVDE OTURT olur mu ?

Şimdi aldın mı DERSİNİ eeeeeyyy BİROL efendiiii !?

17 Ocak 2020 (Mümtaz Şahin) 983

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

FUZULİ’den başlayayım

Arkadaşlar YANILIYORSUNUZ!

VERGİ KAÇIRMA ve VERGİDEN KAÇINMA !

AKePe HAKLI !

MİLLİ EĞİTİM Bakanlığı bir KİTAP DAĞITMIŞ

İZAHI OLMAYAN İŞİN MİZAHI OLUR

Eeeeeyyyy AHÂLİİİİİ, hele bana bakın ve beni DİNLEYİİİİNNN !

DAHA ne DURURSUNUZ be yahu !?

DİNÎ açıdan CİNSÎ (seksi) SAPIKLIK Hevesi ve Gerekçesi