FATMA ABLANIN ÇİFTLİĞİ

FATMA ABLANIN ÇİFTLİĞİ

Ama bu çiftlikte tavuk, cücük yok. Bu çiftlikte mutlu olan da yok. Bu çiftlikte, ihale var. Kamuya ait taşınmazlar var. Kamunun mali kaynakları var. Kısaca şehrimizin maddi ve manevi değerleri var. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hakkında Sayıştay’ın düzenlemiş olduğu raporun içeriğini biraz irdeleyelim. Kamu malı nasıl peşkeş çekilir. Kaynaklar nasıl heba edilir.

Türkiye’nin en başarılı belediyesinin 1.307.191.300,11 TL aslında borç daha fazla ama muhasebe işlemlerinde yapılan hata ile bu rakam gözükmektedir. (Hata yapıldığını belediye cevabından öğreniyoruz) Aslında ortada hata yok sadece borcun daha az gözükmesi için yapılan cinlikler var. Nasıl mı? Belediyenin döviz ile yaptığı borçlanmalar borçlanıldığı tarihteki kur üzerinden hesaplanmış, süreç içerisinde kurdaki artış toplamdaki borca yansımamıştır. Yani toplam borç miktarı 23.335.212,15 eksik gözükmektedir.

2017 yılı içerisinde 144.345.028,44 TL faiz ödemesi yapılmış. Tüm bunlarla yatırım harcamaları % 25,52 oranında düşmüştür. Banka kredi borçları uzun vadeli gösterilerek yıl içerisinde ödenecek borç miktarı daha az gösterilmeye çalışılmıştır. Ama mızrak çuvala sığmıyor maalesef.

Kanunun belirlediği borçlanma sınırı aşılarak 123.369.932,46 TL fazladan borçlanılmış, halk deyimi ile ayağını yorganına göre uzatmamıştır. Bu fazla borçlanma karşılığı kamunun malları ayaklar altına serilmiştir.

Yine Sayıştay’ın raporladığı ihalelerle ilgili örnekler verelim;

1- İhale keşif tutarı 618.015,00, yaklaşık maliyet 2.472,06 miktar 250 km İhaleye giren ikinci firmanın teklifi 2.500,00TL işi alan firmanın ise birim fiyatı 4.750,00 TL, işi alan firmaya ödenen 4.356.130,00 TL

Burada anlatılmak istenen kısaca, 2.500,00 TL’ye yaptırılabilecek iş 4.750,00 TL’ye yaptırılmış. 250 km ile açılan iş yeni ihale yapılmadan 971 km ye çıkarılmıştır. 2.292.500,00 TL’ye yaptırılacak iş 4.356.130,00 TL’ye yaptırılmıştır. Zarar 2.063.630,00 TL’dir.

2- Asfalt yama işi hesaplanan maliyet 252,04 TL yüklenici firmaya 240,00 TL’den verilmiş, ikinci teklif ise 150,00 TL daha maliyetli olan seçilmiş.

3- Asfalt yama işi hesaplanan maliyet 286,64 TL yüklenici firmaya 265,00 TL’den verilmiş, ikinci teklif ise 170,00 TL.

4- Asfalt yama işi hesaplanan maliyet 349,45 TL yüklenici firmaya 320,00 TL’den verilmiş, ikinci teklif ise 155,00TL

5- İşin hesaplanan maliyeti 3.100,44 TL yüklenici firmaya 4.750,00 TL’den verilmiş, ikinci teklif ise 3.650,00TL

6- işin hesaplanan birim fiyatı 43,25 TL yüklenici firmaya 55,00 TL’den verilmiş, ikinci teklif ise 40,00TL

Yani kısaca düşük teklif verilen işler karınca hızı ile ilerlemiş, yüksek teklif verilen işler anında bitirilmiştir.

Dolayısıyla ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması sağlanamamıştır. (Sayıştay rapor metninden)

Belediyemiz yaşanan tüm bu usulsüzlüğe cevap vermiş ama Sayıştay’ın değerlendirmesi;

Sonuç olarak İdare cevabında her ne kadar keşif sırasında öngörülen durum ile işin uygulanmasındaki durumun öngörülmeyen şartlar nedeniyle birbirini uymadığını belirtmiş ise de bir yapım işinin ihale edilmesi ve işin yürütülmesi esnasında idarenin kamu ihale mevzuatı hükümlerine uyması gerektiği açıktır. (Sayıştay raporundan alıntı)”

Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’na (GAGEV) 2016 yılında 3.100.000,00 TL ve 2017 yılında 2.000.000,00 TL olmak üzere toplam 5.100.000,00 TL nakit yardımı yapılmıştır. Vakfın 2017 yılında gerçekleşen gideri 5.292.848,41-TL’dir. Bu giderin 4.100.000,00-TL’si spor kulüplerine nakit yardımı şeklinde olmuştur.

Bu spor kulüpleri hangileridir. Neden sadece spor kulüplerine yardım yapılmıştır. Destek sağlanacak kamusal vakıf bulunamamış mıdır? GAGEV yardımları yandaşa peşkeş çekilmiştir.

- Yol Kenarı ve Meydanlardaki park yerlerinin (Parkomat) İhalesiz bir şekilde Belediye şirketine devredilmesi gerçekleşmiş, kamu zarara uğratılmıştır.

- Kamu idaresi mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan bazılarını belediye şirketi olan GAZİBEL A.Ş’ye devrettiği ve kendisine devredilmiş çeşitli niteliklerdeki 132 taşınmazın sadece 18 tane taşınmazın GAZİBEL A.Ş tarafından işletildiği, 104 tane taşınmazın ise; yönetim kurulu kararı ile pazarlık usulü yöntemiyle mevzuata aykırı olarak üçüncü kişilere kiralamaktadır. Yandaşa peşkeş çekildiği açıktır.

- Kuruma ait bazı mülk ve işletmeler ihale yapılmaksızın, bazı kişi ve şirketler tarafından kullanılmaktadır. Kullanmak değil peşkeş çekilmiştir.

- Kurumda çalışan bazı personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’e aykırı olarak şube müdürü olarak atandığı tespit edilmiştir. Liyakat esasından önce yandaş esası göz önüne alınarak yapılan atamalar.

En başarılı belediye, en başarılı belediye başkanı, diyeceğim trajikomik bir durum içerisinde olduğumuzu anlıyorum ve sadece gerçekleri görün diyorum.

5 Kasım 2018 (Av. Mahmut Öztürk) 4210

Yorumlar (1)

Yorum Yaz
Bu ülkede binlerce Fatma ablanın ciftliğinin benzeri var. Dediğiniz gibi tavuk da yok cücük de... Dağı denizi yuttular Ağaçları gömdüler Balıkları suda boğdular Insanların mallarıyla ,mallıklarıyla övündükleri Sisteme KAPİTALİZM denir. Eskidenn Insan cüzdanı taşırdı, artık bu düzende cüzdan insanı taşıyor Yıllardır gün yüzü, güneş yüzü görmeyen insanlar kapkara bir boşluğun içinde birbirlerini çarparak bir başka yerlere ulaşmaya çalışıyorlar Gözler o kadar engelli ki, gözler o kadar sağır ki, gözler o kadar beyinsiz ki, gelemiyorlar, duyamıyorlar,anlayamıyorlar Bir de gırtlaklarına kadar battıkları kendi tezeklerinin üstüne çiçekler, böcekler çizip, mutlu olmaya çabalıyorlar. Çiflikteki Ablalar Abiler de uzun zamandır eğleniyorlar, şarkılar söyleyip, dans ediyorlar. Yoruluyorlar, birbirlerini sevip sonra birbirlerinin yüzlerine tükürüyorlar . Daha sonra kalkıp tekrar eğlenmeye devam ediyorlar. Hani bazen sesleri kesiliyor ya, hah, işte o anlarda sessizce insanları daha nasıl sömüreceklerinin, düzeceklerinin, nasıl daha çok kazanacaklarının hesabını yapıyorlar. Insanların ruhlarını Uyuşturdular Şimdi bu yazıyı okuyan o sayın okuyucular var ya; Okusa da kendi üstüne değil, yanındakinin üstüne alınır . Bi okadar da yüssüzler dir. Umarım dediğiniz olur birilerinin artık bu gerçeklere gözleri açılır
Bakım7 Kas 2018 01:36:19

DİĞER YAZILAR

AKP VE SOSYAL KONUT

KOLTUK SAVAŞLARI

ÖZ ELEŞTİRİMDİR

HAZİRANDA ÖLMEK (OLMAK) ZOR!

1 MAYIS

ÇOCUK OLMAK NE ZOR İŞ

AĞLAYAN ŞEHRİN GÖZYAŞLARI

RUH HALİMİZ

ADALET VE CESARET