Hz. ADEM Baba ve KART SERÇE Hadisesi !

Hz. ADEM Baba ve KART SERÇE Hadisesi !

Önce “MİNİK” iken sonra KART olan (ve “AÇILIM” zamanında Hökümetimizin el üstünde tuttuğu ve “AKİLLER Heyeti” içinde PKK hayranlığını ve reklamını yapan) “SERÇE” Sezen Aksu denilen şarkıcının 6 sene önce söylediği ADEM Babamıza “CAHİL” diyerek “HAKARET” etmiş gibi şarkısı üzerine malûm cenah ve bunların destekçisi DEVLET Efendi de çok hiddetlendi ve “serçeysen SERÇELİĞİNİ bil, sakın kuzgunluğa heves etme …” gibi laflarla KÜKREYİVERDİ ya … !
Tıpkı, “YİĞİT” YENİÇERİ misali …
YENİÇERİNİN biri, bir anda PUSATINI çekmiş ve YAHÛDİ ahâlinin içine girmiş.
Bir kısmını kesip biçip doğramış, HACAMAT etmiş; kaçan kurtulmuş.
Yeniçeriyi zar-zor zapt etmişler ve;
“Aman YİĞİDİM, bu zavallı ahâli sana n’etti ki, bunlara bu zulmü yaptın ?” deyu sormuşlar.
“YİĞİT” Yeniçeri de;
“Bu zalimler Hz. İSA’yı ÇARMIHA GERİP ÖLDÜRDÜLER !” deyu cevab vermiş.
“Aman YİĞİDİM, o hadiseye 1500 sene oldu !” denilince de bizim “YiğİT”;
“Benim HABERİM YENİ OLDU” deyivermiş ya …
Neyse …
“Hele biraz da Ben SAÇMA atayım 'AHKÂM keseyim'; ne de olsa memlekette saçma ATIŞI serbest” deyu düşündüm ve bunu aşağıda bilgilerinize arz eyledim:
Hikâye uzun, özeti şöyle:
Allah (c.c), ADEM denilen bir insanı ÇAMURDAN yaratıyor. Yaratmadan önce Meleklere söylüyor “Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim” diyor. Melekler, “orada BOZGUNCULUK yapacak kanlar akıtacak birini mi yaratacaksın ? Oysa biz, Seni överek yüceltiyor ve Seni ulu tutuyoruz” diyorlar. Ancak Allah (c.c), “Ben, sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim” diyor ve Adem’e isimlerin tümünü öğretiyor (ki, bu durum, O’nun CAHİL olmadığını gösteriyor. Bu öğrettiklerinin ARAPÇA olduğu tarafımdan tahmin ediliyor ya, neyse …)
Sonra onları meleklere gösterip ‘eğer doğru sözlü iseniz şunların isimlerini Bana söyleyin” diyor. Melekler de tabii ki bilemiyor. Bunun üzerine Meleklere emrediyor ve Melekler de Adem’e SECDE ediyor. (Bakara Sûresi 30-34. Âyetler)
Lâkin İBLİS, “O’nu ÇAMURDAN beni ATEŞTEN yarattın. Ben, ÇAMURDAN birine secde etmem” diyerek reddediyor.
Allah (c.c.) da, İBLİS’e, “in ordan, DEFOL ! sen ALÇAKSIN” diyor.
Bunun üzerine İblis, “insanların tekrar dirileceği güne kadar insanları SAPTIRMAK, azdırmak ve kandırmak için beni beklet” şeklindeki istekte bulunuyor. Allah (c.c) da, “haydi sen artık BEKLETİLENLERDENSİN” diyerek bu süreyi ona veriyor. Ve “sana kim inanırsa onları cehenneme dolduracağım” diyor. (A’raf Sûresinde bunlar var.)
İblis, Allah’tan (c.c.) aldığı bu yetkiyle İLK işi HAVVA’yı KANDIRMAK ve Allah’ın (c.c) “YEMEYİN” diye tenbih ettiği ağaçtan ELMA HIRSIZLIĞI yaptırmak oluyor. Hırsızladıkları ELMAYI yiyince birbirlerinin GİZLİ yerleri gözlerine görünüyor ve bu yerlerini Cennet yapraklarıyla örtüyorlar.
Allah (c.c), bu hırsızlığa çok kızıyor ve Adem ile Havva’yı Cennet’ten KOVUYOR
(Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali kitabında söylediğine göre “Havva CİDDE’ye, Adem de Serendip adasına indirilmiştir. Daha sonra Mekke’de buluşmuşlardır.)
Neyse …
Şimdi geleyim kestiğim AHKÂMA ve yapacağım SAÇMALAMAYA:
Acaba, insanlar arasındaki DÜŞMANLIK ve KADINLARIN ÖLDÜRÜLMESİNDE bu KOVULMA işinin ve kovulma esnasında Allah (c.c) tarafından söylenen sözlerin bir etkisi var mıdır?
Hep beraber bir bakalım hele:
2. Bakara Sûresi 36. Âyet : “Şeytan ikisinin ayağını da oradan kaydırdı ve onları bulundukları yerden çıkarttı. Biz de, BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK İNİN … dedik.”
7. A’raf Sûresi 23-24. âyet : “(Adem ile eşi) dediler ki : ‘Ey Rabbimiz ! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”
“Allah; Birbirinize DÜŞMAN OLARAK İNİN ! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu.”
20. Tâ Hâ Sûresi 123. âyet : “BİRBİRİNİZE DÜŞMAN OLARAK hepiniz oradan (cennetten) inin … “
Biliyoruz ki, dünyada ve kâinatta Allah’tan izinsiz ve habersiz bir YAPRAK bile kımıldayamaz. Allah (c.c) her şeyi bilir, her şeyi görür; her şeye gücü yeter ve her bi şeyi “OL” diyerek oldurur. (En’am Sûresi 59. Âyet)
Yani, “dünyada olan iyi veya kötü her iş, her hadise, Allah’ın rızası ve muvafakatı veya gözetimi altında olmaktadır” diyebiliriz.
Buna göre, her gün artarak devam edegelen ve yenilerini gördüğümüz üzere, evvel gün de İstanbul Kartal’daki Aile Sağlık Merkezi’nde (daha öncesinde 20 sabıkası bulunan, suç makinesi, daha doğrusu SUÇU MESLEK haline getiren bir herif tarafından) hemşirenin ÖLDÜRÜLMESİ de, (Allah’ın insanlara yüklediği) bu DÜŞMANLIK hisleri neticesinde mi olmuştur acaba ?
Ne dersiniz ?
Neyse …
Şimdi de, Kur’an’da yeri olmayan, ama Tevrat’ın Yaradılış Kitabı 2/21’deki;
“Rab Tanrı, Adem’e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, Rab Tanrı onun KABURGA kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem’den aldığı kaburga KEMİĞİNDEN bir KADIN yaratarak onu Adem’e getirdi” hükmüne dayanarak Müslümanların ürettiği bir Hadis ile sözlerimi bitireyim:
“Kadınlara hayrı tavsiye ediniz. Zira kadın, eğri bir kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en eğrisi yukarı kaburga kemiğidir. O kaburga kemiğini düzeltmeğe çalışırsan kırarsın. Hâli ile bırakırsan aynı EĞRİLİKTE kalır. Öyle ise kadınlara hayrı tavsiye ediniz. (Buharî, Müslim ve Tirmizî rivâyet etmiştir) : Ebi Hureyre “r.a.”)
Yazı uzadı ama, hadi (buna benzer en az 70 tanesinden biri olarak) bi HADİS daha nakledeyim:
“Kadınlar arasında İYİ bir KADIN, yüz tane KARGA arasında ALACA bir KARGA gibidir. (Enes r.a. Sahih-i Buhârî)
Haydi bi de âyet olsun : “Kadınlarınız sizin için bir TARLADIR. Tarlanıza nasıl dilerseniz öyle varın … “
Haydi HOŞÇAKALIN !
22 Ocak 2022 (Mümtaz Şahin) 1006

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

KAYTAN BIYIK BÜKÜLDÜ …!

MUTMAİNİM ve de çok SEVİNÇLİYİM yine...

DANGALAK Olmayın Ulan !

Nedir bu PATIRTI, nedendir bu KORNA sesleri ?

ŞİKÂYETİM VAR Arkadaşlar !

HAYAT, KADER, ÖLÜM ve ÖMRÜM

BOZULDU, her şeyimiz BOZULDU !

HARAMDIR ulan, HARAM !

OSMANLI’nın AHFÂDIYIK !