İşte size ÜMMET'in Hâli Ahvâli !

İşte size ÜMMET'in Hâli Ahvâli !

FARK, FİRÂK, FİRKAT, İFTİRÂK, TEFRİKA ... 

Yani AYRILIK, AYRILMA, AYRIŞMA, DAĞILMA, BAŞKALIK ...

Mezheplerin hepsi de aynı Kur'an'a dayanıyor.

Kur'an'ı anlamak mümkün değildir. Her okuyan AYRI bir manâ çıkarabilir ve nitekim çıkarıyor da ... Her kafaya uygun birbirinin zıddı hükümlerle doludur ve ayrı manâ çıkarmaya elverişlidir.
Arapça kelimelerin her birinin birbirinden ayrı 4-5 manâsı da üstüne eklenince ortaya KARMAKARIŞIK manâlar çıkarmak mümkün hale gelmektedir.

HADİS denilen MİLYONDAN fazla laflar da üstüne eklenince vaziyet FELAKET bir hâl almaktadır.

Hz. Muhammed öldükten sonra başlayan (2. Halife ÖMER ve 3. Halife OSMAN'ın öldürülmesi gibi) CİNAYETLER ve AYRILIKLAR;
4. Halife Hz. ALİ zamanında da hiç durmak bilmemiş, MUAVİYE ile olan savaş (657 yılındaki Sıffin savaşı) ve çekişmeler yüzünden Müslümanlar birbirini katletmiş ve ortaya (1400 seneden beri devam etmekte olan, ALEVİ, SÜN’İ ve HARİCÎ) MEZHEP çatışmaları çıkmış ve en sonunda ALİ de KATLEDİLMİŞTİR. (daha sonra Hz. Ali'nin iki oğlu Hasan ile Hüseyin de katledilmiştir)

MEZHEP farklılğı Şİİ-SÜNNİ ayırımından ibaret de değildir ve sürüyledir. 
TARİKATLARI da ekleyince ortaya sayısız ayrılıklar çıktamaktadır.

Evet, neymiş bu çatışma, nasılmış bu ayrılık ? 
Hele birazcık kabataslak bakalım:

EHL-İ SÜNNET 
(İmam Azam Ebû Hanîfe-İmam Şafîi-İmam Ahmed bin Hanbel-İmam Mâlik )
1)Selefiyye.
2)Halefiyye;
a-Eş’arîlik
b-Mâturîdilik
c-Cebrîye
d-Mürcie
e-Kaderiye
f-Mutezile

SİYASİ MEZHEPLER
HARİCİLİK
a-İbâdîyye
b-Ezrakıyye, 
c-Necdiyye,
d-Sufriyye
e-Acâriyye

ŞİÎLİK (İmam Cafer Es-Sadık)
a-Zeydîyye
b-İsmâilîyye
c-İmâmiyye
d-Sebeiyye
e-Gurabiyye
f-Keysaniyye
g-Nusayrîlik
h-Dürzîlik

YENİ MEZHEPLER
1-Vehhâbîlik
2-Kâdiyânîlik
3-Bâbîlik

YEZİDÎLİK
ALEVÎLİK

Siyasi, fıkhî, itikadî, … ve de iktisadî. 
Bu sayfalara sığmayacak ve sayılamayacak kadar çok mezhep ve tarîkat: İŞTE ÂLEM-İ İSLÂM !

"Ortaya çıkan mezheplerin hemen tamamına yakını, ya şahısların ya da topluluların şu veya bu şekilde, iktidara kavuşmayı hedef alarak siyasî ve dünyevî İHTİRAS, arzu ve menfaatlerinin tesiriyle ortaya çıkmış; yaşayabilmek için de Kur'ân-ı Kerîm ve Sünnet'i kendine yardıma çağırmak suretiyle esas niyetini Kur'ân ve Sünnet'ten biçilmiş kaftanların ardına gizlemek ve örtmek yolunu tutmuştur."

“Dinin özünü anlamaktan uzaklaşan yarı câhil insanlar, ileri sürdükleri görüşlere uymayan kendilerinin dışındaki herkesi küfürle itham etme cür’etini göstermişlerdir.”

“Eğer bir mesele kendi yetersiz bilgileriyle kafalarındaki İslâm çerçevesine sığmıyorsa, mutlaka “küfr”dür ve her ne pahasına olursa olsun buna karşı çıkılmalı ve yok edilmelidir.” (Çağımızda İtikadî İslam Mezhepleri - Prof. Ethem Ruhi Fığlalı)

Bu düşüncede olanların hâli 1400 senedir değişmedi, ama son zamanlarda daha iyi görmekteyiz: Şehit olup, öte dünyada Hûrilerle yatıp-kalkmak hayâliyle canlı bomba haline gelerek pazar yerlerini ve birbirlerinin camilerini bombalamaktalar !!!

4 HAK Mezhep denilen (ve dolayısıyla da diğerler Mezheplerin BATIL veya SAPIK olduğu kabul edilen) ve birbirini TAKLİT etmenin serbest olduğu (yani, bunlardan hangisinin tatbikatı hoşuna gidiyorsa onu uygulamakta serbest olunan) SÜNNÎ MEZHEP arasında tatbikattaki görüş ayrılıkları da saymakla bitmez.

Bütün bunların sonucunda MÜSLÜMANLAR 1400 seneden beri İNSAFIN, vicdanın, merhametin ve de İNSANLIĞIN en ufak bir zerresi olmaksızın birbirlerini KATLETMEKTEN bıkmamışlardır. Bunun için de Batı Dünyası’nın oyuncağı olmaktan ve SEFALET içinde çırpınmaktan kurtulamamışlardır; kurtulamayacaklardır da …

Zamanımızda da, Müslümanların yaptığı her türlü VAHŞETİ, hemencecik EMPERYALİST BATI’nın üstüne atarak temize çıkıldığı zannedilmektedir.

Böyle akılsızlığa karşı;
“Kimseye etmem şikâyet ağlarım ben hâlime. 
Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbâlime. 
Perde-i zulmet çekilmiş korkarım ikbâlime … “
(Beste: Kemânî Sarkis. Makam: Nihavend)

Diye ağıt yakmaktan başka ne gelir elden ?

13 Temmuz 2019 (Mümtaz Şahin) 1010

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

MİLLİ EĞİTİM Bakanlığı bir KİTAP DAĞITMIŞ

Eeeeyyy BİROL ŞAHİİİİNNN !

İZAHI OLMAYAN İŞİN MİZAHI OLUR

Eeeeeyyyy AHÂLİİİİİ, hele bana bakın ve beni DİNLEYİİİİNNN !

DAHA ne DURURSUNUZ be yahu !?

DİNÎ açıdan CİNSÎ (seksi) SAPIKLIK Hevesi ve Gerekçesi

ALIN YAZISI !

ADALETE GÜVEN ne İMİŞ … !?

Bir, GANİMETTEN CÂRİYE var