KAYIN BABA, KAYIN ANNE, KAYIN BİRADER...

Mehmet Demir Atmalı

KAYIN BABA, KAYIN ANNE, KAYIN BİRADER...

KAYIN BABA, KAYIN ANNE, KAYINBİRADER deyimleri ne anlama geliyor? Neden kayın sözcüğünü kullanıyoruz?

İlk insanlar barınak olarak büyük ağaçların kovuklarında yaşarlardı. Ağaca yıldırım vurduğunda, ışık indi derlerdi. Günümüzde nur indi diyorlar. Oğuz Hanın ve Zerdüştün doğum efsanelerinde annenin barındığı ağaca bir ışık iniyor ve kahraman doğuyor. Belki de peygamberlerin doğumu sırasında melek ışık şeklinde ağaca iniyordu... Kim bilir. Zira Oğuz Han ile Zerdüştün peygamber oldukları görüşleri vardır.

Zeradeşt, sarı elçi demektir. Oğuz hanın da sarışın olması, doğduğu ağaca ışık inmesi, Zerdüşt ile Oğuz Hanın aynı kişi olabileceği görüşleri de vardır. Uygur Türkleri, atalarının Kayın ağacından yaratıldığına inanırlar. Bu nedenle Kayın ağacını kutsal sayarlar. Kayın ağacı üzerine dua ve ilahileri vardır. Uygur ve Oğuz Türkleri dört ataya en kutsal toteminin adını vererek ölümsüzleştirmişler. Kayın+baba, Kayın+anne, Kayın+birader veya Kayınço isim tamlamaları ile akrabalık bağlarını pekiştirmişler.

Hani islam dininde de kayınanne ve kayınbaya da aynen öz anne ve babaya gösterilen saygı gösterilmelidir deniliyor ya. İşte Uygurlar da dört ataya gerekli saygının ifadesi olarak en kutsal atası saydıkları Kayın ağacının adını ön sıfat olarak eklemişler. Ayrıca UR boyları kendi aralarında 24 lü Türk tipi teşkilatlanmasını tamamlamışlar ve kendilerine yol gösteren bir dişi kurt un adını ahde vefa göstergesi olması için boylarının önüne veya sonuna veya bizzat direk GUR ünvanı almışlar. Bu 24 lü askeri yapıya GUR BOYLARI veya GUR AİLESİ demişler. GUR, kürtçe Kurt demektir. Türkçe ise T çoğul eki alarak GURT olmuştur. Sonra KURT, KÜRT olmuştur.

Her iki sözcüğün kökü UR dur. Türkler, Türk adını almadan önceki ulus veya millet adı UR olarak biliniyordu. Bu nedenle SÜGUR, UTİGUR, DİGUR, BİTİGUR, SİGUR, ASGUR, KANGGUR, TABGUR UYGUR, BELGUR, OGUR, FİNOGUR gibi türk boy adlarının sonuna GUR ünvanı alırken, Kürtler ve Gürcüler direk GUR un kendisini direk ad olarak almışlar ve GURCU, GURMANÇ olmuşlar. Bu onbin yıl önceki 24 lü teşkilatlanmaya gitmeden Kürtlerle Türklerin aynı UR soyundan geldiklerini bulamayız. Bu GUR boylarının tamamına zamanla GURANİ, GORANİ, GORALI da demişler. Bunlar GURANİCE konuşurlar. Yani Kurtun dili ile konuşurlar. Kurtun dili ile konuşmayı kısaltacak olursak, KURTÇA şekilini alır. Sonra U harfinin üzerine iki nokta getirdiğimizde KURTÇA, KÜRTÇE şeklini almıştır.

7 Ocak 2020 (Mehmet Demir Atmalı) 1314

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

MARKA ŞEHİR DİYE ÖVÜNDÜKLERİ GAZİANTEP...

HANİ DÖVİZİ OLAN TÜRK LİRASI'NA BAĞLASIN DENMİŞTİ

MUHARREM İNCE VE BÜTÜN ULUSALCILAR MHP'YE GEÇMELİ

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

MASKE TAKMIŞ GİBİ YAPARAK KENDİMİZİ KANDIRIYORUZ

TARİHİNİ BİLMEYENİ, GÜN GELİR DÖVEREK ÖĞRETİRLER

İSTANBUL'UN 2. FETHİ NEDEN KUTLANMIYOR?

ALEVİLİK DİN Mİ, MEZHEP Mİ, TARİKAT MIDIR?

EV EKONOMİSİNE ÇÖZÜM