MİLLİ EĞİTİM Bakanlığı bir KİTAP DAĞITMIŞ

MİLLİ EĞİTİM Bakanlığı bir KİTAP DAĞITMIŞ

Buradaki resimlerde TÜRBANLI BACILAR, çocuklarını bağrına basıyor, onlara gayet şefkatli, MERHAMETLİ davranıyor gibi gösteriliyor;

Başı AÇIK anneler ise, aksi, sevgisiz ve hatta biraz da ZALİM bir davranış içerisinde oldukları anlatılmak isteniyor.

Yani, “AÇIKLAR” ZALİM;
“KAPALILAR” ise MÜŞFİK insanlar oluyor !
Vaziyet bunu gösteriyor.

Aklıma takıldı:
(“KÂFİRLER” tarafından hazırlanan, bütün hayvanların hayatlarını doğdukları günden ölene kadar yıllarca takip ederek yaptıkları BELGESELLERİ seyredenler gözlerinin önüne getirsinler) Yerin-göğün, yani KÂİNATIN yapıcısı olan ve içinde sayılamayacak kadar canlının-cansızın YARATICISI diye kabul edilen ALLAH, bütün bunları yaptıktan sonra bir kenara çekilmiş;

IRZINA geçilerek öldürülen küçük ÇOCUKLARIN hâlini; insanların birbirine yaptığı VAHŞETİ, zulümü, cinayeti, KATLİAMI falan boş vermiş ve bunları sadece SEYRETMEKLE yetinmiş, amma ve lâkin;

Bütün dikkatini MÜSLÜMAN KADINLARIN BAŞLARINA çevirmiş ve SAÇ KILLARININ tek TELİNİN görünmesi halinde bile onları CEHENNEM ateşinde YAKACAĞINI bildirmiş !!!???

Kim bilebilir ki, belki de ALLAH, zaten AZGIN olan erkekleri, kadınların SAÇINI görürse TAHRİK olur ve daha beter VAHŞİ ve SAPIK bi hal alır diye düşünmüş ve bizi SALDIRMAKTAN alıkoyarak SUÇ işlemekten ve kadınları da MAĞDUR olmaktan korumuş olmak için bu kararı almıştır ?

“MÜSLÜMAN” Kadınlar da, Cehennemde YANMAKTAN kurtulmak için, bu emire uyarak, SAÇLARININ tek KILINI bile göstermemek üzere kafalarını sarıp sarmalamakla gayet ŞEFKATLİ ve MERHAMETLİ ve üstelik de CENNETLİK oluvermiştir.

Bizim YERLİ ve MİLLİ Eğitim Bakanlığı da buna inanmış ve bunu kitaplaştırıp öğrencilere, velilere ve evlere dağıtmıştır.

Bu durumda, benim CÜCÜK Aklıma göre;
Müslümanın TÜRBANLILARI müşfik ve CENNETLİK;
Diğerleri de CEHENNEMLİK ve ATEŞLİKTİR !

Siz ne dersiniz, acaba öyle midir ?
***

(Not: İnsan AZGINDIR: “Evet evet, insan kendini zengin gördüğü için AZAR!…” (Alâk 96/6)
İnsan SAPIKTIR: “Andolsun ki; cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalbleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar; gözleri vardır, onlarla göremezler; kulakları vardır, ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkın (dallun:sapık) dırlar. İşte gafiller bunlardır.” (A’râf 7/179) )

27 Ocak 2020 (Mümtaz Şahin) 898

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

FUZULİ’den başlayayım

Arkadaşlar YANILIYORSUNUZ!

VERGİ KAÇIRMA ve VERGİDEN KAÇINMA !

AKePe HAKLI !

Eeeeyyy BİROL ŞAHİİİİNNN !

İZAHI OLMAYAN İŞİN MİZAHI OLUR

Eeeeeyyyy AHÂLİİİİİ, hele bana bakın ve beni DİNLEYİİİİNNN !

DAHA ne DURURSUNUZ be yahu !?

DİNÎ açıdan CİNSÎ (seksi) SAPIKLIK Hevesi ve Gerekçesi