MO’DAN MU’YA TÜRKLER

Mehmet Demir Atmalı

MO’DAN MU’YA TÜRKLER

Totem Çağında Türkler: Türklerin dört ayrı totemi vardı.

1. Biri İT, Yaşadıkları bölgeye İTELİ yani İTİL, İDİL(-ural) denildi. İT ile biten veya başlayan İTALY(italya) SAKAİT(filistinli, karduki, gürcü, baraklar), HİTİT(eti, uti, hati, hitit) ve İT Barak bunlar it gurubuna girer.

2. Diğer totem AT, yaşadığı bölgeye ATELİ(AL TAY) denildi. ATİLLA, ATİNA, ATENA adı buradan gelir.

3. Diğeri KOYUN. HUN koyun koyuncu demektir. Karakoyunlu, Akkoyunlu oldular.

4. Bir diğeri DOMUZdur. Domuzu totem olarak seçen türklere TUNGUZLAR denilmektedir. TUNA Nehri belki de adını buradan almıştır. Bunların tamamı sonra UR, URUK, IRIK IRK adını aldılar. UR lar GUR oldular ve TUR oldular. TURAN, TURANİ oldular. Turlayanlar TURUK TÜRÜK TÜRK adını alarak Türediler. Şehirleştiler. Dağda yaylada göçer kalan GURlar da GURANİ, GURMANÇ, GURCU, GORANİ, GORAN oldular. GURANİCE GORANCE konuştular. GORALILAR GORELİ KORELİ oldular.

Atmalı Aşiretinden Turgut Alpar a verdiğim cevabı size gönderiyorum. amcaoğlu bu kaynakları bulmak için çok emek vermişsin ve sunmuşsun. Ayrıca vatansever olman bir azeri türkü ile evli olman beni memnun etti. Ancak eskiden dünya tepsi gibi düzdür deniyordu. Dünya öküzün boynuzunun üzerinde duruyor denildi. Dünyanın bir boşlukta döndüğü anlaşıldı. Dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı. Atom parçalanamaz dendi parçalandı. Kaynak gösterdiğin tarihçilerin bugün yanıldıklarını görüyoruz.

1. Günümüzde çıkarılan gen haritaları ilk insanın kenyada değil moğolistan bölgesinde yaratıldığını ortaya koyuyor. Daha sonra cennetten kovulan adem ve havva kenyada yere inmiş olabilirler ve birbirlerini kaybederler arabistanda müzdelifede buluşurlar. Moğolca mo insan veya adam demektir. Moğolistan ilk insanın ilk adamın yaşadığı yer demektir. Dünyanın ilk medeniyeti mo dur. Sonra sibiryada ESKİ MO medeniyeti kuruldu. Moğolların türk olduklarını ve şimdi de turan ordusuna asker verdiklerini biliyoruz. Moğol ve uygur çobanları 5000 bin yıl buzul kalan BERİNG boğazından geçerek mu kıtasını keşfettiler. Orada medeniyet kurdular. 64 milyon nüfusa ulaştılar. Tanrılık iddia edenler kim daha fazla yağmur yağdırır diyerek yarışa girdiler. Yağmur duası sayesinde yağmur yağdırdılar ancak yağmuru durduramazlar.

2.Nuh gemi hazırladı ve bildiğiniz gibi kendisine inanan insanları gemiye bindirdi. Hayvanları bindirdi. Yolculuk mezopotamya. Mu medeniyetini türkler kurmuşsa nuh da uzaydan gelmedi ya. Nuh da halkının içinden çıktığına göre o da türktür. Konuşacağı dil de türkçe yani urduca olur. İnternete gir bak videosu bile var. çinliler ağrı dağında buzulların arasında geminin tahtalarını buldular. Cudi dağı olmadığı şuradan anlaşılıyor: Nuh peygambere inanan çeçenler kendilerini Nahçı olarak tanımlıyorlar. Nahçıvan da Nuhun vatanı anlamına geldiğini bana söylediler ve çeçenler ve pakistanlılar URDUCA konuştuklarını söylüyorlar. Yani nuhun dilini yaşatıyorlar. Urduca turani dillerdendir. Nuh tufanı konusunda da görüşler değişti. Evliya çelebi de tarihçi değil bir seyyahtır. Nuh tufanı mezopotamyada olmuşsa nuhun gemisi yolculuk yapmadan suların bastığı bir mezoptamyada nasıl medeniyet kurdu? Burada bir çelişki yok mu? Tamam geminin cudi veya ağrı dağında karaya oturduğu doğru. Peki nuh nasıl ovalara indi ve cizreyi nahçıvanı kurdu? İşte çelişki burada.

Nuh gemisi ile çok uzaklardan mezopotamyaya geldi. Nuhun tufanın bölgesel olduğunu, çin moğolistanda eski mo da insanların yaşadıkları bilinmektedir. Nuh, mezopotamyada çoğalan türklerin atasıdır.

4. Bilim adamlarının keşfettikleri batık kıta veya kayıp kıta MU nun kalıntıları pasifik okyanusunun suları altında bulundu. Yapılan karbon ölçümleri sonucunda bu medeniyetin 13 bin yıl önce şiddetli yağışlar ve depremler nedeni ile suların altında kaldığı tespit edildi. İnternete MU kıtası yazmanız yeterli. Onlarca makale bulursunuz. Mu kıtasını sular basınca yüksek yaylalara kaçıp kurtulanlar amerika kıtasına geçip kendilerine maya inka adını verdiler. Onların da DNA ları bering boğazındaki yakut yani saka türkleri ile birbirini tutuyor. Mayaların yani kızılderililerin Bering boğazından geçip gittikleri kesinleşmiş oldu. Mezopotamyadan mısıra göçen kavımler mısır medeniyetini kurdular. Etrüsklerin ve etyopyalıların eti türkleri olduklarını anlıyoruz. Kürtçe anaya ete türkçe ata denilmektedir. Dünyada kaç medeniyet varsa temelinde türkler var. Tabiiki kürtler ile türkler aynı soydan geliyor derseniz bu 75 bin yıllık tarihe kürtleri de katabilirsin. Ayrıştırırsan 1700 yıllık tarihten öteye gidemezsin. Milattan önce kürt kelimesine rastlanmıyor. İlk kürt kelimesi m.s. 300 yıllarında Firdevsinin yazdığı tarih kitabında geçmektedir. Yani iranlılar horasanda türkçeyi yasaklayınca, baskılar sonucunda eski Türkçe ve farsça kelimelerden oluşan kürtçe ortaya çıktı. Yani kürtçeden farsça kelimeleri çıkaralım geriye urduca ve uygurca kelimeler kalır.

5. Kayalık bir yerde ziraat fakültesi olamayacağı gibi fransada da kürtün olmadığı bir yerde kürdoloji enstitüsünün olması neyin nesidir? Hiç merak etmediniz mi? Hint ari ırkı bilim adamı edası ile yola çıktılar ve tarih yazıyoruz dediler tam tersine tarih bozdular. Bunlar islam ülkelerinin yumşak karınlarını bulup onları bölmek ve çökertmek için siyasi ve ideolojik tarih yazdılar. Bu durumda bunların yazdıkları kürt tarihi kirapları ideolojik kitaplardır. Kürtleri türklerden ayırmak için kendilerine yani ari ırkına bağladılar. 1876 da kürtleri ermenilere kırdırdılar. Şimdi de oraları işgal etmek için kürtleri kullanıp komşu devletlere kırdırıyorlar. Yine ağlayan kürtler. Arilik bir dini inanıştır. Bir ırk değildir. Ari ateşe tapanlar demektir. Nasıl ki bütün müslümanlar araptır dersek yanlış olacağından. Bütün ariler de bir millettir demek yanlış. Yani soylarını bulamayınca veya türklere bağlanmamak için zorla dinden ırk çıkardılar. Yabhudiler de dinden ırk çıkardılar. Bu nedenle bunların tarihleri yalan ve sahtedir.

Kürtlerin ataları için iki görüş var. 1. Kürtler İrani yani aryani. 2. Kürtler turani. Kürtler irani aryani ise iranın kürt örgütü olan pejak a iyi davranması gerekir. Ancak iran kürtlere hayır siz bizden değilsiniz diyor. Kürt siyasileri de yok ille de biz sizdeniz diyorlar. Eğer kürtler turani iseler türkiye kürtleri kendinden kabul etmeli ve türk milliyetçileri kürt türk kardeştir ayrım yapan kalleştir diyorlar. Kürt siyasileri de yok biz sizden değiliz diyorlar. Bu durumda kürtler aryani iseler irandan toprak ve devlet hakkı istememeli. Yok eğer turani iseler türkiyeden hak talep etmemelidirler. Ancak kürt siyasileri her iki devletten de toprak istiyorlar.

6. Kürtçe bütün dillerin anası ise çok zengin kelime hazinesine sahip olmalıdır. Günümüzde isimlerin malesef kürtçe olmadıklarını açıklamanız tezinizi silip süpürmektedir. Kürtçenin zengin bir dil olması için geniş bir sözlüğünün olması lazım. Nikitinin yazmış olduğu kürtçe ferheng 8000 kelimeliktir. Bunların analizi yapıldı 3000 kelime türkçe çıktı. 2000 kelime farsça çıktı. 1500 kelime arapça çıktı. Pehlevice ermenice latince derken 300 sahipsiz kelime kalıyor onlara da herhalde bunlar kürtçe diyorlar. Ben 10 tane türk lehçesi üzerine çalıştım. konuştuğumuz 5000 kürtçe kelimelerin kökenini türk lehçelerinde buldum. 8000 kelimenin 5000 i eski türkçe çıkıyorsa 3000 tanesi de arapça farsçadır demektir. Kürtçe kelimeler nerede? Bütün dillerin anası diye iddia ettiğiniz kürtçe bu kadar zengin ise bir alfabesi olmalı yok. Aritmetik Sayıları geometrik terimleri olmalı yok. Kimyasal fiziksel ticari hukuki terimleri olmalı yok. Kelime hazinesi yetersiz olduğu için barzani Kürtçe yani guranice eğitim veremediği için soranice yani süryanice eğitim veriyorlar. Süryanice sami dillerinden olup yahudilerin dilidir. Arap alfabesi ile yazılır okunur. Kısacası kürt vardır ben de kürtüm. Kürtün atası turaniler yani türklerdir. Kürtçe veya kurtça veya guranice gurmançca vardır ancak eski ana türkçenin farisi bir lehçesidir. Lehçeler dil gelişimini tamamlayamadıkları için onlarla eğitim görülemez. Şerefhan şerefnaneyi kürtçe yazmak istemiş kürtçenin kelime hazinesi yetersiz olduğu için farsça yazmak zorunda kalmıştır.

24 Ekim 2018 (Mehmet Demir Atmalı) 1943

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

DİĞER YAZILAR

ACI KAYBIMIZ!

TIP BAYRAMI MI?

TANZİM SATIŞLAR PANSUMAN TEDBİRLER...

TÜRKÇE KUR'AN DENİLİNCE NE ANLIYORUZ?

DÜNYAYI UNUT, AHİRETE BAK?

DİNSİZ TÜRK SOYSUZ MÜSLÜMAN OLAMAZ!!!

İŞSİZLİK İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR...

GAZİANTEP BELEDİYELERİ NE YAPMAK İSTİYOR?

FİLİSTİN KAVMİ SAKA İSKİT KOLUNDAN TÜRKTÜR