KÜRTLER YAHUDİ Mİ, ERMENİ Mİ, TURANİ Mİ?

Amcaoğlu Mustafa Yavuz, senin dediğin gibi olmasını istiyorsun. Tarih öyle demiyor. Kuranı kerimde ibrahim yahudi değildi(bakara s. 140) buyurmaktadır. Buna rağmen yahudiyi ibrahime bağlarsan, ayeti inkar etmekten dinden çıkabilirsin. Kürtleri de bu lanetlenmiş soya nasıl bağlarsın. O zaman kürtleri de lanetlenmiş ırkın arasına girdirmiş olursun. Araplar ve yahudiler sami ırkındandır. İbrahimin babası Azer (enam s. 74), Azerbaycandan Urfa'ya geldi. Bunun için lakabı Azer. Asıl adı tarekh, taruh tur. İslam ansiklopedisinin ibrahim maddesine bak lütfen. Yani tarekh ten türük, sonra türk sözcüğü doğar. Yani ibrahimin babasının adı türk. Arabistanlı değil. Kafkasyalı. Sonra urfalı. İbrahim urfada doğduğunda sümerce konuşuyordu. Urfa sümerlerin başkenti idi. İsmail zemzem suyunun başında annesi ile yerleşince arapça bilmiyordu. Annesi Aramice biliyordu. Cürhümi bir kızla ismail evlenince arapçayı cürhümilerden öğrendi. Ayrıca ibrahim ve hz. Muhammedin soyunu araplar arabı aribe yani arap oğlu arap kabul etmiyorlar. Arabı mütearribe olarak kabul ediyorlar. Yani sonradan araplaşan anlamına gelir. Arabı aribeden bir peygamber çıkmadığı için onun peygamberliğine inanmamakta ısrar ettiler. Hatta onu öldürmeye kalktılar. Ebu süfyan dedesi Abdülmuttalibi tehdit ederken, peygamber efendimiz için, geldiği yere geri gitsin dedi. Geldiği yer dediği orta asyadır. Ayrıca ayete göre yahudilik bir ırk değil bir dini inanıştır. Yahudiler kendilerine bir ırk bulamadılar, zorla dinden bir ırk çıkardılar. Irkı sahte olan bir ırka ibrahimi nasıl bağlarız, ayete rağmen. Başkaları kürtleri hint ari ırka bağlıyorlar. Sen yahudilere bağlıyorsun. Kürlerin kökeni konusunda bir ata üzerinde anlaşın artık, biz de bilelim atamızı. Arilik de bir dindir. Farsça, kürtçe Ar, ateş demektir. Ari, ateşe tapanlar veya ateşe inananlar demektir. Yani bizanslılar kendilerine ata bulamayınca dinden zorla bir ırk çıkardılar. Ve kendilerine hint ari dediler. Aslında yahudiler de, hint ariler de ırklarının Türke dayandığını biliyorlar. Türk çıkmamak için kendilerine sahte ırk buldular. Bütün müslümanlar araptır desek doğru olmayacağı gibi, bütün ariler, yani ateşe tapanların ırkı birdir denilemez. Bu batılı devletlerin de tarihi yalan üzerine kurulmuştur. Yalan iki ırka kürtleri bağlayıp inandıramayız. Bu nedenle ibrahimi ve hz. Muhammedi yahudi gibi göstermek bizi küfre götürür. Barzani ailesi 500 yıl önce kürtlerin arasına gelmiş yerleşmiş yahudi bir ailedir. Bu sülaleden çoğalan yahudiler, kürtçe konuştukları için yahudi kürt tabiri kullandılar. Bu tabir yanlıştır. Ermeni kürt tabiri de yanlış. Kürtçe konuşan yahudiler, kürtçe konuşan ermeniler denilirse daha doğru olur. Kürtler ne yahudi, ne ermenidir. Kürtler guranidir ve guranice konuşurlar. Kürtleri yahudilerin, ermenilerin altına vermek bir kürte yakışmaz. Türklerin, türk adını almadan önceki ırk adı UR idi. Urduca, urartu da bu UR kökünden gelir. Daha sonra UR lara yol gösteren dişi bir kurtun adını yaşatmak için 24 kardeş, 24 lü teşkilatlanmasını tamamlarken boyunun önüne veya sonuna GUR ünvanı getirdiler. Yani UR, GUR oldu. Bu 24 kardeş boylara, tarihte orijinal adı ile GUR BOYLARI, GUR AİLESİ denildi. Lütfen internete gur boyları yaz ve gir bakalım neler çıkacak karşına. Bunlardan bazılarını sayalım GUR CU, GÜRCÜ, GURMANÇ, GURANİ, UYGUR, SÜGUR, SÜMER, BELGUR, BULGAR, USGUR, ASURİ, UTİGUR, ETİLER. Bunlar Guranice yani kurtun dili ile konuşurlar. Bizim kürtler yiğit birini aslana benzetmezler. Kurta benzetirler. MİNE GURA derler. Kürtlerde ve türklerde ortak Kurt kültü vardır. Barzani tarafında Gurmançlar Guranice konuşurlar. Lehçe farkı ile Gorani derler. Bu gurani, goraniler bile kürtlerin yahudi olmadığını gösterir. Barzani kendisi kürt olmayıp yahudi asıllıdır.
30 Mart 2020

Yorumlar (0)

Yorum Yaz